14187.htm

CÍMSZÓ: Rosenthal

SZEMÉLYNÉV: Rosenthal Sámuel

SZÓCIKK: "R. Sámuel újságíró, szül. Pesten 1810 körül, megh. Bécsben 1868. Élete első felében Pesten élt, ahol húsz éven át szerkesztője és tulajdonosa volt a Pesther Spiegel politikai lapnak, melynek a szabadságharc előtti időkben bizonyos súlya volt. A lap munkatársai közé tartozott Saphir is; aki egyébként R. sógora volt. A szabadságharc után R. Bécsbe ment, ahol Der Modespiegel c. lapot szerkesztette s a Pester Lloyd és más nagy lapok állandó levelezője és munkatársa volt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4187. címszó a lexikon => 754. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14187.htm

CÍMSZÓ: Rosenthal

SZEMÉLYNÉV: Rosenthal Sámuel

SZÓCIKK: R. Sámuel újságíró, szül. Pesten 1810 körül, megh. Bécsben 1868. Élete első felében Pesten élt, ahol húsz éven át szerkesztője és tulajdonosa volt a Pesther Spiegel politikai lapnak, melynek a szabadságharc előtti időkben bizonyos súlya volt. A lap munkatársai közé tartozott Saphir is; aki egyébként R. sógora volt. A szabadságharc után R. Bécsbe ment, ahol Der Modespiegel c. lapot szerkesztette s a Pester Lloyd és más nagy lapok állandó levelezője és munkatársa volt.

14187.ht

CÍMSZÓ Rosentha

SZEMÉLYNÉV Rosentha Sámue

SZÓCIKK R Sámue újságíró szül Peste 181 körül megh Bécsbe 1868 Élet els felébe Peste élt aho hús éve á szerkesztőj é tulajdonos vol Pesthe Spiege politika lapnak melyne szabadsághar előtt időkbe bizonyo súly volt la munkatársa köz tartozot Saphi is ak egyébkén R sógor volt szabadsághar utá R Bécsb ment aho De Modespiege c lapo szerkesztett Peste Lloy é má nag lapo álland levelezőj é munkatárs volt

14187.h

CÍMSZ Rosenth

SZEMÉLYNÉ Rosenth Sámu

SZÓCIK Sámu újságír szü Pest 18 körü meg Bécsb 186 Éle el feléb Pest él ah hú év szerkesztő tulajdono vo Pesth Spieg politik lapna melyn szabadságha előt időkb bizony súl vol l munkatárs kö tartozo Saph i a egyébké sógo vol szabadságha ut Bécs men ah D Modespieg lap szerkesztet Pest Llo m na lap állan levelező munkatár vol

14187.

CÍMS Rosent

SZEMÉLYN Rosent Sám

SZÓCI Sám újságí sz Pes 1 kör me Bécs 18 Él e felé Pes é a h é szerkeszt tulajdon v Pest Spie politi lapn mely szabadságh elő idők bizon sú vo munkatár k tartoz Sap egyébk sóg vo szabadságh u Béc me a Modespie la szerkeszte Pes Ll n la álla levelez munkatá vo

14187

CÍM Rosen

SZEMÉLY Rosen Sá

SZÓC Sá újság s Pe kö m Béc 1 É fel Pe szerkesz tulajdo Pes Spi polit lap mel szabadság el idő bizo s v munkatá tarto Sa egyéb só v szabadság Bé m Modespi l szerkeszt Pe L l áll levele munkat v

1418

CÍ Rose

SZEMÉL Rose S

SZÓ S újsá P k Bé fe P szerkes tulajd Pe Sp poli la me szabadsá e id biz munkat tart S egyé s szabadsá B Modesp szerkesz P ál level munka