14193.htm

CÍMSZÓ: Roth

SZEMÉLYNÉV: Roth Hugó

SZÓCIKK: R. Hugó, ügyvéd, szül. Ungváron 1877. Jogi tanulmányai során többrendbeli pályadíjat nyert, doktorrá summa cum laude avatták. A kolozsvári ügyvédi kamarának ügyésze volt. Tevékeny részt vett a romániai Magyar Párt meg szervezésében és megalakulása óta elnöki tanácsának tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4193. címszó a lexikon => 755. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14193.htm

CÍMSZÓ: Roth

SZEMÉLYNÉV: Roth Hugó

SZÓCIKK: R. Hugó, ügyvéd, szül. Ungváron 1877. Jogi tanulmányai során többrendbeli pályadíjat nyert, doktorrá summa cum laude avatták. A kolozsvári ügyvédi kamarának ügyésze volt. Tevékeny részt vett a romániai Magyar Párt meg szervezésében és megalakulása óta elnöki tanácsának tagja.

14193.ht

CÍMSZÓ Rot

SZEMÉLYNÉV Rot Hug

SZÓCIKK R Hugó ügyvéd szül Ungváro 1877 Jog tanulmánya sorá többrendbel pályadíja nyert doktorr summ cu laud avatták kolozsvár ügyvéd kamarána ügyész volt Tevéken rész vet románia Magya Pár me szervezésébe é megalakulás ót elnök tanácsána tagja

14193.h

CÍMSZ Ro

SZEMÉLYNÉ Ro Hu

SZÓCIK Hug ügyvé szü Ungvár 187 Jo tanulmány sor többrendbe pályadíj nyer doktor sum c lau avattá kolozsvá ügyvé kamarán ügyés vol Tevéke rés ve románi Magy Pá m szervezéséb megalakulá ó elnö tanácsán tagj

14193.

CÍMS R

SZEMÉLYN R H

SZÓCI Hu ügyv sz Ungvá 18 J tanulmán so többrendb pályadí nye dokto su la avatt kolozsv ügyv kamará ügyé vo Tevék ré v román Mag P szervezésé megalakul eln tanácsá tag

14193

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC H ügy s Ungv 1 tanulmá s többrend pályad ny dokt s l avat kolozs ügy kamar ügy v Tevé r romá Ma szervezés megalaku el tanács ta

1419SZEMÉL

SZÓ üg Ung tanulm többren pálya n dok ava koloz üg kama üg Tev rom M szervezé megalak e tanác t