14195.htm

CÍMSZÓ: Roth

SZEMÉLYNÉV: Roth Marcell

SZÓCIKK: R. Marcell, orvos, egyetemi magántanár, szül. Fényesen 1891. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Berlinben és Münchenben végezte. 1914-ben orvossá avatták Budapesten. 1924- 27-ig tanársegéd volt a sebészeti klinikán Kolozsvárt. 1927-ben u. o. egyetemi magántanárrá habilitálták. Magyar és külföldi szaklapokban sok tanulmánya jelent meg. Különös figyelmet keltett a csontátültetés tanáról szóló értekezése, amelynek alapján a tanári címet kapta. R. kiváló sebész, Aradon él.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4195. címszó a lexikon => 755. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14195.htm

CÍMSZÓ: Roth

SZEMÉLYNÉV: Roth Marcell

SZÓCIKK: R. Marcell, orvos, egyetemi magántanár, szül. Fényesen 1891. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Berlinben és Münchenben végezte. 1914-ben orvossá avatták Budapesten. 1924- 27-ig tanársegéd volt a sebészeti klinikán Kolozsvárt. 1927-ben u. o. egyetemi magántanárrá habilitálták. Magyar és külföldi szaklapokban sok tanulmánya jelent meg. Különös figyelmet keltett a csontátültetés tanáról szóló értekezése, amelynek alapján a tanári címet kapta. R. kiváló sebész, Aradon él.

14195.ht

CÍMSZÓ Rot

SZEMÉLYNÉV Rot Marcel

SZÓCIKK R Marcell orvos egyetem magántanár szül Fényese 1891 Egyetem tanulmányai Budapesten Berlinbe é Münchenbe végezte 1914-be orvoss avattá Budapesten 1924 27-i tanársegé vol sebészet kliniká Kolozsvárt 1927-be u o egyetem magántanárr habilitálták Magya é külföld szaklapokba so tanulmány jelen meg Különö figyelme keltet csontátülteté tanáró szól értekezése amelyne alapjá tanár címe kapta R kivál sebész Arado él

14195.h

CÍMSZ Ro

SZEMÉLYNÉ Ro Marce

SZÓCIK Marcel orvo egyete magántaná szü Fényes 189 Egyete tanulmánya Budapeste Berlinb Münchenb végezt 1914-b orvos avatt Budapeste 192 27- tanárseg vo sebésze klinik Kolozsvár 1927-b egyete magántanár habilitáltá Magy külföl szaklapokb s tanulmán jele me Külön figyelm kelte csontátültet tanár szó értekezés amelyn alapj taná cím kapt kivá sebés Arad é

14195.

CÍMS R

SZEMÉLYN R Marc

SZÓCI Marce orv egyet magántan sz Fénye 18 Egyet tanulmány Budapest Berlin München végez 1914- orvo avat Budapest 19 27 tanárse v sebész klini Kolozsvá 1927- egyet magántaná habilitált Mag külfö szaklapok tanulmá jel m Külö figyel kelt csontátülte taná sz értekezé amely alap tan cí kap kiv sebé Ara

14195

CÍM

SZEMÉLY Mar

SZÓC Marc or egye magánta s Fény 1 Egye tanulmán Budapes Berli Münche vége 1914 orv ava Budapes 1 2 tanárs sebés klin Kolozsv 1927 egye magántan habilitál Ma külf szaklapo tanulm je Kül figye kel csontátült tan s értekez amel ala ta c ka ki seb Ar

1419SZEMÉL Ma

SZÓ Mar o egy magánt Fén Egy tanulmá Budape Berl Münch vég 191 or av Budape tanár sebé kli Kolozs 192 egy magánta habilitá M kül szaklap tanul j Kü figy ke csontátül ta érteke ame al t k k se A