14196.htm

CÍMSZÓ: Roth

SZEMÉLYNÉV: Roth Mátyás

SZÓCIKK: "R. Mátyás, tábori orvos a szabadságharcban. Tagja volt a magyarországi zsidók országos képviseletének, mely az 1848-49-iki országgyűlés tartama alatt a zsidók ügyét intézte. A szabadságharcban, mint a tábori orvosi kar főigazgatója (Kertbeuy szavaival: Generaldireetor der ungarischen Feldárzte) vett részt. Külföldi kiküldetésében Ausztriában elfogták, majd kiszabadulva Angliában telepedett le, ahol kiváló orvos-író és gyakorló orvos hírét szerezte meg magának. (V. ö. Berstein, A szabadságharc és a zsidók 32. 1.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4196. címszó a lexikon => 755. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14196.htm

CÍMSZÓ: Roth

SZEMÉLYNÉV: Roth Mátyás

SZÓCIKK: R. Mátyás, tábori orvos a szabadságharcban. Tagja volt a magyarországi zsidók országos képviseletének, mely az 1848-49-iki országgyűlés tartama alatt a zsidók ügyét intézte. A szabadságharcban, mint a tábori orvosi kar főigazgatója Kertbeuy szavaival: Generaldireetor der ungarischen Feldárzte vett részt. Külföldi kiküldetésében Ausztriában elfogták, majd kiszabadulva Angliában telepedett le, ahol kiváló orvos-író és gyakorló orvos hírét szerezte meg magának. V. ö. Berstein, A szabadságharc és a zsidók 32. 1. .

14196.ht

CÍMSZÓ Rot

SZEMÉLYNÉV Rot Mátyá

SZÓCIKK R Mátyás tábor orvo szabadságharcban Tagj vol magyarország zsidó országo képviseletének mel a 1848-49-ik országgyűlé tartam alat zsidó ügyé intézte szabadságharcban min tábor orvos ka főigazgatój Kertbeu szavaival Generaldireeto de ungarische Feldárzt vet részt Külföld kiküldetésébe Ausztriába elfogták maj kiszabadulv Angliába telepedet le aho kivál orvos-ír é gyakorl orvo híré szerezt me magának V ö Berstein szabadsághar é zsidó 32 1

14196.h

CÍMSZ Ro

SZEMÉLYNÉ Ro Máty

SZÓCIK Mátyá tábo orv szabadságharcba Tag vo magyarorszá zsid ország képviseleténe me 1848-49-i országgyűl tarta ala zsid ügy intézt szabadságharcba mi tábo orvo k főigazgató Kertbe szavaiva Generaldireet d ungarisch Feldárz ve rész Külföl kiküldetéséb Ausztriáb elfogtá ma kiszabadul Angliáb telepede l ah kivá orvos-í gyakor orv hír szerez m magána Berstei szabadságha zsid 3

14196.

CÍMS R

SZEMÉLYN R Mát

SZÓCI Máty táb or szabadságharcb Ta v magyarorsz zsi orszá képviseletén m 1848-49- országgyű tart al zsi üg intéz szabadságharcb m táb orv főigazgat Kertb szavaiv Generaldiree ungarisc Feldár v rés Külfö kiküldetésé Ausztriá elfogt m kiszabadu Angliá teleped a kiv orvos- gyako or hí szere magán Berste szabadságh zsi

14196

CÍM

SZEMÉLY Má

SZÓC Mát tá o szabadságharc T magyarors zs orsz képviseleté 1848-49 országgy tar a zs ü inté szabadságharc tá or főigazga Kert szavai Generaldire ungaris Feldá ré Külf kiküldetés Ausztri elfog kiszabad Angli telepe ki orvos gyak o h szer magá Berst szabadság zs

1419SZEMÉL M

SZÓ Má t szabadsághar magyaror z ors képviselet 1848-4 országg ta z int szabadsághar t o főigazg Ker szava Generaldir ungari Feld r Kül kiküldeté Ausztr elfo kiszaba Angl telep k orvo gya sze mag Bers szabadsá z