14198.htm

CÍMSZÓ: Rothenstein

SZEMÉLYNÉV: Rothenstein Mór

SZÓCIKK: Rothenstein Mór, nyomdász, szül. Budapesten 1864. A nyomdászok vezetőségi tagja. Húsz esztendő óta alelnöke a nyomdászok paritásos békéltető bizottságának, ugyanannyi idő óta tagja a Szakszervezeti Tanácsnak is, amelynek most elnöke. Szerkesztette a Volksstimmet. 1922 óta országgyűlési képviselő.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4198. címszó a lexikon => 755. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14198.htm

CÍMSZÓ: Rothenstein

SZEMÉLYNÉV: Rothenstein Mór

SZÓCIKK: Rothenstein Mór, nyomdász, szül. Budapesten 1864. A nyomdászok vezetőségi tagja. Húsz esztendő óta alelnöke a nyomdászok paritásos békéltető bizottságának, ugyanannyi idő óta tagja a Szakszervezeti Tanácsnak is, amelynek most elnöke. Szerkesztette a Volksstimmet. 1922 óta országgyűlési képviselő.

14198.ht

CÍMSZÓ Rothenstei

SZEMÉLYNÉV Rothenstei Mó

SZÓCIKK Rothenstei Mór nyomdász szül Budapeste 1864 nyomdászo vezetőség tagja Hús esztend ót alelnök nyomdászo paritáso békéltet bizottságának ugyananny id ót tagj Szakszervezet Tanácsna is amelyne mos elnöke Szerkesztett Volksstimmet 192 ót országgyűlés képviselő

14198.h

CÍMSZ Rothenste

SZEMÉLYNÉ Rothenste M

SZÓCIK Rothenste Mó nyomdás szü Budapest 186 nyomdász vezetősé tagj Hú eszten ó alelnö nyomdász paritás békélte bizottságána ugyanann i ó tag Szakszerveze Tanácsn i amelyn mo elnök Szerkesztet Volksstimme 19 ó országgyűlé képvisel

14198.

CÍMS Rothenst

SZEMÉLYN Rothenst

SZÓCI Rothenst M nyomdá sz Budapes 18 nyomdás vezetős tag H eszte aleln nyomdás paritá békélt bizottságán ugyanan ta Szakszervez Tanács amely m elnö Szerkeszte Volksstimm 1 országgyűl képvise

14198

CÍM Rothens

SZEMÉLY Rothens

SZÓC Rothens nyomd s Budape 1 nyomdá vezető ta eszt alel nyomdá parit békél bizottságá ugyana t Szakszerve Tanác amel eln Szerkeszt Volksstim országgyű képvis

1419

CÍ Rothen

SZEMÉL Rothen

SZÓ Rothen nyom Budap nyomd vezet t esz ale nyomd pari béké bizottság ugyan Szakszerv Taná ame el Szerkesz Volkssti országgy képvi