14199.htm

CÍMSZÓ: Róthfeld

SZEMÉLYNÉV: Rothfeld Sámuel

SZÓCIKK: "Róthfeld Sámuel, író és hírlapíró, szül. Petrovácon 1857. Bécsben és Parisban tanult. A doktorátus megszerzése után hírlapíró lett és haláláig ezen a pályán maradt. Munkatársa volt az Agence Havasnak, a Neues Wiener Tagblattnak, a Pester Lloydnak, a Politische Correspondenz-nek, majd a Neues Politisches Volksblatt szerkesztője s társtulajdonosa. Affaire Thorn-Thilót c. színművét Bécsben (1882) mutatták be; Tisza, seine Partei und seine Gegner c. politikai tanulmánya Münchenben jelent meg (1889)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4199. címszó a lexikon => 755. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14199.htm

CÍMSZÓ: Róthfeld

SZEMÉLYNÉV: Rothfeld Sámuel

SZÓCIKK: Róthfeld Sámuel, író és hírlapíró, szül. Petrovácon 1857. Bécsben és Parisban tanult. A doktorátus megszerzése után hírlapíró lett és haláláig ezen a pályán maradt. Munkatársa volt az Agence Havasnak, a Neues Wiener Tagblattnak, a Pester Lloydnak, a Politische Correspondenz-nek, majd a Neues Politisches Volksblatt szerkesztője s társtulajdonosa. Affaire Thorn-Thilót c. színművét Bécsben 1882 mutatták be; Tisza, seine Partei und seine Gegner c. politikai tanulmánya Münchenben jelent meg 1889 .

14199.ht

CÍMSZÓ Róthfel

SZEMÉLYNÉV Rothfel Sámue

SZÓCIKK Róthfel Sámuel ír é hírlapíró szül Petrováco 1857 Bécsbe é Parisba tanult doktorátu megszerzés utá hírlapír let é halálái eze pályá maradt Munkatárs vol a Agenc Havasnak Neue Wiene Tagblattnak Peste Lloydnak Politisch Correspondenz-nek maj Neue Politische Volksblat szerkesztőj társtulajdonosa Affair Thorn-Thiló c színművé Bécsbe 188 mutattá be Tisza sein Parte un sein Gegne c politika tanulmány Münchenbe jelen me 188

14199.h

CÍMSZ Róthfe

SZEMÉLYNÉ Rothfe Sámu

SZÓCIK Róthfe Sámue í hírlapír szü Petrovác 185 Bécsb Parisb tanul doktorát megszerzé ut hírlapí le halálá ez pály marad Munkatár vo Agen Havasna Neu Wien Tagblattna Pest Lloydna Politisc Correspondenz-ne ma Neu Politisch Volksbla szerkesztő társtulajdonos Affai Thorn-Thil színműv Bécsb 18 mutatt b Tisz sei Part u sei Gegn politik tanulmán Münchenb jele m 18

14199.

CÍMS Róthf

SZEMÉLYN Rothf Sám

SZÓCI Róthf Sámu hírlapí sz Petrová 18 Bécs Paris tanu doktorá megszerz u hírlap l halál e pál mara Munkatá v Age Havasn Ne Wie Tagblattn Pes Lloydn Politis Correspondenz-n m Ne Politisc Volksbl szerkeszt társtulajdono Affa Thorn-Thi színmű Bécs 1 mutat Tis se Par se Geg politi tanulmá München jel 1

14199

CÍM Róth

SZEMÉLY Roth Sá

SZÓC Róth Sám hírlap s Petrov 1 Béc Pari tan doktor megszer hírla halá pá mar Munkat Ag Havas N Wi Tagblatt Pe Lloyd Politi Correspondenz- N Politis Volksb szerkesz társtulajdon Aff Thorn-Th színm Béc muta Ti s Pa s Ge polit tanulm Münche je

1419

CÍ Rót

SZEMÉL Rot S

SZÓ Rót Sá hírla Petro Bé Par ta dokto megsze hírl hal p ma Munka A Hava W Tagblat P Lloy Polit Correspondenz Politi Volks szerkes társtulajdo Af Thorn-T szín Bé mut T P G poli tanul Münch j