14200.htm

CÍMSZÓ: Rothmann

SZEMÉLYNÉV: Rothman Ármin

SZÓCIKK: "Rothmann Ármin, orvostanár, stomatológus, szül. Nagycsehen 1860. Budapesten tanult s miután orvos lett, egy ideig az élettani klinikán volt tanársegéd, majd a Poliklinika fogászati főorvosa lett. 1891 óta egyetemi magántanár. Számos szakfolyóiratba írt tanulmányain kívül önállóan megjelent munkái: Az izommagvakról (1885); Patho-Histologie der Zahnpulpa und Wurzelhcmt (1899) stb."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4200. címszó a lexikon => 755. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14200.htm

CÍMSZÓ: Rothmann

SZEMÉLYNÉV: Rothman Ármin

SZÓCIKK: Rothmann Ármin, orvostanár, stomatológus, szül. Nagycsehen 1860. Budapesten tanult s miután orvos lett, egy ideig az élettani klinikán volt tanársegéd, majd a Poliklinika fogászati főorvosa lett. 1891 óta egyetemi magántanár. Számos szakfolyóiratba írt tanulmányain kívül önállóan megjelent munkái: Az izommagvakról 1885 ; Patho-Histologie der Zahnpulpa und Wurzelhcmt 1899 stb.

14200.ht

CÍMSZÓ Rothman

SZEMÉLYNÉV Rothma Ármi

SZÓCIKK Rothman Ármin orvostanár stomatológus szül Nagycsehe 1860 Budapeste tanul miutá orvo lett eg idei a élettan kliniká vol tanársegéd maj Poliklinik fogászat főorvos lett 189 ót egyetem magántanár Számo szakfolyóiratb ír tanulmányai kívü önállóa megjelen munkái A izommagvakró 188 Patho-Histologi de Zahnpulp un Wurzelhcm 189 stb

14200.h

CÍMSZ Rothma

SZEMÉLYNÉ Rothm Árm

SZÓCIK Rothma Ármi orvostaná stomatológu szü Nagycseh 186 Budapest tanu miut orv let e ide életta klinik vo tanársegé ma Poliklini fogásza főorvo let 18 ó egyete magántaná Szám szakfolyóirat í tanulmánya kív önálló megjele munká izommagvakr 18 Patho-Histolog d Zahnpul u Wurzelhc 18 st

14200.

CÍMS Rothm

SZEMÉLYN Roth Ár

SZÓCI Rothm Árm orvostan stomatológ sz Nagycse 18 Budapes tan miu or le id élett klini v tanárseg m Poliklin fogász főorv le 1 egyet magántan Szá szakfolyóira tanulmány kí önáll megjel munk izommagvak 1 Patho-Histolo Zahnpu Wurzelh 1 s

14200

CÍM Roth

SZEMÉLY Rot Á

SZÓC Roth Ár orvosta stomatoló s Nagycs 1 Budape ta mi o l i élet klin tanárse Polikli fogás főor l egye magánta Sz szakfolyóir tanulmán k önál megje mun izommagva Patho-Histol Zahnp Wurzel

1420

CÍ Rot

SZEMÉL Ro

SZÓ Rot Á orvost stomatol Nagyc Budap t m éle kli tanárs Polikl fogá főo egy magánt S szakfolyói tanulmá öná megj mu izommagv Patho-Histo Zahn Wurze