14203.htm

CÍMSZÓ: Rottenberg

SZEMÉLYNÉV: Rottenberg Josef

SZÓCIKK: R. Joszef. Halévi, rabbi. 1875-ben tasi rabbi lett. Innen a nyirmadai és később a kaszonyi hitközség élére került. Ide sokan zarándokoltak hozzá, hogy tanácsát és áldását kérjék. Homiletikus magyarázatokat tartalmazó könyve Bené Solisím c. jelent meg. Meghalt 1911.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4203. címszó a lexikon => 755. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14203.htm

CÍMSZÓ: Rottenberg

SZEMÉLYNÉV: Rottenberg Josef

SZÓCIKK: R. Joszef. Halévi, rabbi. 1875-ben tasi rabbi lett. Innen a nyirmadai és később a kaszonyi hitközség élére került. Ide sokan zarándokoltak hozzá, hogy tanácsát és áldását kérjék. Homiletikus magyarázatokat tartalmazó könyve Bené Solisím c. jelent meg. Meghalt 1911.

14203.ht

CÍMSZÓ Rottenber

SZEMÉLYNÉV Rottenber Jose

SZÓCIKK R Joszef Halévi rabbi 1875-be tas rabb lett Inne nyirmada é későb kaszony hitközsé élér került Id soka zarándokolta hozzá hog tanácsá é áldásá kérjék Homiletiku magyarázatoka tartalmaz könyv Ben Solisí c jelen meg Meghal 1911

14203.h

CÍMSZ Rottenbe

SZEMÉLYNÉ Rottenbe Jos

SZÓCIK Josze Halév rabb 1875-b ta rab let Inn nyirmad késő kaszon hitközs élé kerül I sok zarándokolt hozz ho tanács áldás kérjé Homiletik magyarázatok tartalma köny Be Solis jele me Megha 191

14203.

CÍMS Rottenb

SZEMÉLYN Rottenb Jo

SZÓCI Josz Halé rab 1875- t ra le In nyirma kés kaszo hitköz él kerü so zarándokol hoz h tanác áldá kérj Homileti magyarázato tartalm kön B Soli jel m Megh 19

14203

CÍM Rotten

SZEMÉLY Rotten J

SZÓC Jos Hal ra 1875 r l I nyirm ké kasz hitkö é ker s zarándoko ho taná áld kér Homilet magyarázat tartal kö Sol je Meg 1

1420

CÍ Rotte

SZEMÉL Rotte

SZÓ Jo Ha r 187 nyir k kas hitk ke zarándok h tan ál ké Homile magyaráza tarta k So j Me