14205.htm

CÍMSZÓ: Rotter

SZEMÉLYNÉV: Rotter Lajos

SZÓCIKK: "Rotter Lajos, regényíró és hírlapíró, szül. Budapesten 1864. Orvosnak készült, de az orvosi oklevél megszerzése előtt hírlapíró lett. Hosszabb ideig a Pester Lloyd cikk- és tárcaírója volt, majd a Neues Politisches Volksblatt, utóbb pedig a Neues Budapester Abendblatt felelős szerkesztője. Több külföldi lapban ismertette Magyarország politikai, gazdasági és közművelődési viszonyait. Németnyelvű ujságregényei: Johann Orth ; Der Zar und die Nihilisten : Zola-Dreyfuss; Der Pistolenschuss ; Hunger."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4205. címszó a lexikon => 755. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14205.htm

CÍMSZÓ: Rotter

SZEMÉLYNÉV: Rotter Lajos

SZÓCIKK: Rotter Lajos, regényíró és hírlapíró, szül. Budapesten 1864. Orvosnak készült, de az orvosi oklevél megszerzése előtt hírlapíró lett. Hosszabb ideig a Pester Lloyd cikk- és tárcaírója volt, majd a Neues Politisches Volksblatt, utóbb pedig a Neues Budapester Abendblatt felelős szerkesztője. Több külföldi lapban ismertette Magyarország politikai, gazdasági és közművelődési viszonyait. Németnyelvű ujságregényei: Johann Orth ; Der Zar und die Nihilisten : Zola-Dreyfuss; Der Pistolenschuss ; Hunger.

14205.ht

CÍMSZÓ Rotte

SZEMÉLYNÉV Rotte Lajo

SZÓCIKK Rotte Lajos regényír é hírlapíró szül Budapeste 1864 Orvosna készült d a orvos oklevé megszerzés előt hírlapír lett Hosszab idei Peste Lloy cikk é tárcaírój volt maj Neue Politische Volksblatt utób pedi Neue Budapeste Abendblat felelő szerkesztője Töb külföld lapba ismertett Magyarorszá politikai gazdaság é közművelődés viszonyait Németnyelv ujságregényei Johan Ort De Za un di Nihiliste Zola-Dreyfuss De Pistolenschus Hunger

14205.h

CÍMSZ Rott

SZEMÉLYNÉ Rott Laj

SZÓCIK Rott Lajo regényí hírlapír szü Budapest 186 Orvosn készül orvo oklev megszerzé elő hírlapí let Hossza ide Pest Llo cik tárcaíró vol ma Neu Politisch Volksblat utó ped Neu Budapest Abendbla felel szerkesztőj Tö külföl lapb ismertet Magyarorsz politika gazdasá közművelődé viszonyai Németnyel ujságregénye Joha Or D Z u d Nihilist Zola-Dreyfus D Pistolenschu Hunge

14205.

CÍMS Rot

SZEMÉLYN Rot La

SZÓCI Rot Laj regény hírlapí sz Budapes 18 Orvos készü orv okle megszerz el hírlap le Hossz id Pes Ll ci tárcaír vo m Ne Politisc Volksbla ut pe Ne Budapes Abendbl fele szerkesztő T külfö lap ismerte Magyarors politik gazdas közművelőd viszonya Németnye ujságregény Joh O Nihilis Zola-Dreyfu Pistolensch Hung

14205

CÍM Ro

SZEMÉLY Ro L

SZÓC Ro La regén hírlap s Budape 1 Orvo kész or okl megszer e hírla l Hoss i Pe L c tárcaí v N Politis Volksbl u p N Budape Abendb fel szerkeszt külf la ismert Magyaror politi gazda közművelő viszony Németny ujságregén Jo Nihili Zola-Dreyf Pistolensc Hun

1420

CÍ R

SZEMÉL R

SZÓ R L regé hírla Budap Orv kés o ok megsze hírl Hos P tárca Politi Volksb Budap Abend fe szerkesz kül l ismer Magyaro polit gazd közművel viszon Németn ujságregé J Nihil Zola-Drey Pistolens Hu