14210.htm

CÍMSZÓ: Rovásírás

SZÓCIKK: Rovásírás. Fába metszett írásjelek, amilyeneket Erdélyben a székelyek elvétve még ma is használnak. Sebestyén Gyula azzal kapcsolatban, hogy kimutatta a székelyek kabar származását, (l. Székely), azt állítja, hogy az Erdélyben talált csikszentmiklósi és enlakai rovásos fölirat, az ó- héber írás változata, amelyet még a kabarok hoztak a székelyföldre.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4210. címszó a lexikon => 756. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14210.htm

CÍMSZÓ: Rovásírás

SZÓCIKK: Rovásírás. Fába metszett írásjelek, amilyeneket Erdélyben a székelyek elvétve még ma is használnak. Sebestyén Gyula azzal kapcsolatban, hogy kimutatta a székelyek kabar származását, l. Székely , azt állítja, hogy az Erdélyben talált csikszentmiklósi és enlakai rovásos fölirat, az ó- héber írás változata, amelyet még a kabarok hoztak a székelyföldre.

14210.ht

CÍMSZÓ Rovásírá

SZÓCIKK Rovásírás Fáb metszet írásjelek amilyeneke Erdélybe székelye elvétv mé m i használnak Sebestyé Gyul azza kapcsolatban hog kimutatt székelye kaba származását l Székel az állítja hog a Erdélybe talál csikszentmiklós é enlaka rováso fölirat a ó hébe írá változata amelye mé kabaro hozta székelyföldre

14210.h

CÍMSZ Rovásír

SZÓCIK Rovásírá Fá metsze írásjele amilyenek Erdélyb székely elvét m használna Sebesty Gyu azz kapcsolatba ho kimutat székely kab származásá Széke a állítj ho Erdélyb talá csikszentmikló enlak rovás fölira héb ír változat amely m kabar hozt székelyföldr

14210.

CÍMS Rovásí

SZÓCI Rovásír F metsz írásjel amilyene Erdély székel elvé használn Sebest Gy az kapcsolatb h kimuta székel ka származás Szék állít h Erdély tal csikszentmikl enla rová fölir hé í változa amel kaba hoz székelyföld

14210

CÍM Rovás

SZÓC Rovásí mets írásje amilyen Erdél széke elv használ Sebes G a kapcsolat kimut széke k származá Szé állí Erdél ta csikszentmik enl rov föli h változ ame kab ho székelyföl

1421

CÍ Rová

SZÓ Rovás met írásj amilye Erdé szék el haszná Sebe kapcsola kimu szék származ Sz áll Erdé t csikszentmi en ro föl válto am ka h székelyfö