14213.htm

CÍMSZÓ: Rózsa

SZEMÉLYNÉV: Rózsa Mór

SZÓCIKK: "R. Mór, orvos és író, szül. Debrecenben 1856. Mint honvéd ezredorvos Debrecenben állomásozott, ahol később a zsidó betegsegélyzők orvosa lett. Cikkei a Nagyváradban, nagyváradi Szabadságban, Társadalomban, Debreceni Ellenőrben s orvosi szaklapokban jelentek meg. Költeményeket is irt. Önálló müvei: Materializmus és idealizmus (Nagyvárad 1889); A szerelem physiologiája (1891); Az egészség művészete (1898); A természettudományi bölcselet példabeszédekben (1899); A szerelem embertana (1896),"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4213. címszó a lexikon => 756. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14213.htm

CÍMSZÓ: Rózsa

SZEMÉLYNÉV: Rózsa Mór

SZÓCIKK: R. Mór, orvos és író, szül. Debrecenben 1856. Mint honvéd ezredorvos Debrecenben állomásozott, ahol később a zsidó betegsegélyzők orvosa lett. Cikkei a Nagyváradban, nagyváradi Szabadságban, Társadalomban, Debreceni Ellenőrben s orvosi szaklapokban jelentek meg. Költeményeket is irt. Önálló müvei: Materializmus és idealizmus Nagyvárad 1889 ; A szerelem physiologiája 1891 ; Az egészség művészete 1898 ; A természettudományi bölcselet példabeszédekben 1899 ; A szerelem embertana 1896 ,

14213.ht

CÍMSZÓ Rózs

SZEMÉLYNÉV Rózs Mó

SZÓCIKK R Mór orvo é író szül Debrecenbe 1856 Min honvé ezredorvo Debrecenbe állomásozott aho későb zsid betegsegélyző orvos lett Cikke Nagyváradban nagyvárad Szabadságban Társadalomban Debrecen Ellenőrbe orvos szaklapokba jelente meg Költeményeke i irt Önáll müvei Materializmu é idealizmu Nagyvára 188 szerele physiologiáj 189 A egészsé művészet 189 természettudomány bölcsele példabeszédekbe 189 szerele embertan 189

14213.h

CÍMSZ Róz

SZEMÉLYNÉ Róz M

SZÓCIK Mó orv ír szü Debrecenb 185 Mi honv ezredorv Debrecenb állomásozot ah késő zsi betegsegélyz orvo let Cikk Nagyváradba nagyvára Szabadságba Társadalomba Debrece Ellenőrb orvo szaklapokb jelent me Költemények ir Önál müve Materializm idealizm Nagyvár 18 szerel physiologiá 18 egészs művésze 18 természettudomán bölcsel példabeszédekb 18 szerel emberta 18

14213.

CÍMS Ró

SZEMÉLYN Ró

SZÓCI M or í sz Debrecen 18 M hon ezredor Debrecen állomásozo a kés zs betegsegély orv le Cik Nagyváradb nagyvár Szabadságb Társadalomb Debrec Ellenőr orv szaklapok jelen m Költeménye i Öná müv Materializ idealiz Nagyvá 1 szere physiologi 1 egész művész 1 természettudomá bölcse példabeszédek 1 szere embert 1

14213

CÍM R

SZEMÉLY R

SZÓC o s Debrece 1 ho ezredo Debrece állomásoz ké z betegsegél or l Ci Nagyvárad nagyvá Szabadság Társadalom Debre Ellenő or szaklapo jele Költemény Ön mü Materiali ideali Nagyv szer physiolog egés művés természettudom bölcs példabeszéde szer ember

1421SZEMÉL

SZÓ Debrec h ezred Debrec állomáso k betegsegé o C Nagyvára nagyv Szabadsá Társadalo Debr Ellen o szaklap jel Költemén Ö m Material ideal Nagy sze physiolo egé művé természettudo bölc példabeszéd sze embe