14214.htm

CÍMSZÓ: Rózsa

SZEMÉLYNÉV: Rózsa Sándor Lajos

SZÓCIKK: R. S. Lajos, operaénekes, szül. Körmenden 1877., megh. Detroitban (Egyesült Államok) 1922 dec. Előbb kereskedő volt Pécsen, de 1902. már feltűnt a Népszínházban, ahonnan vidékre, majd 1902. a M. Kir. Operaházhoz került s ott hatalmas és szép színezésű orgánumával állandó sikerrel énekelte a hősbariton szerepeket. 1919 telén az antiszemita tüntetések következtében Bécsbe szerződött, majd Amerika nagyobb városaiban vendégszerepelt, mindenütt igen nagy sikerrel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4214. címszó a lexikon => 756. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14214.htm

CÍMSZÓ: Rózsa

SZEMÉLYNÉV: Rózsa Sándor Lajos

SZÓCIKK: R. S. Lajos, operaénekes, szül. Körmenden 1877., megh. Detroitban Egyesült Államok 1922 dec. Előbb kereskedő volt Pécsen, de 1902. már feltűnt a Népszínházban, ahonnan vidékre, majd 1902. a M. Kir. Operaházhoz került s ott hatalmas és szép színezésű orgánumával állandó sikerrel énekelte a hősbariton szerepeket. 1919 telén az antiszemita tüntetések következtében Bécsbe szerződött, majd Amerika nagyobb városaiban vendégszerepelt, mindenütt igen nagy sikerrel.

14214.ht

CÍMSZÓ Rózs

SZEMÉLYNÉV Rózs Sándo Lajo

SZÓCIKK R S Lajos operaénekes szül Körmende 1877. megh Detroitba Egyesül Államo 192 dec Előb keresked vol Pécsen d 1902 má feltűn Népszínházban ahonna vidékre maj 1902 M Kir Operaházho kerül ot hatalma é szé színezés orgánumáva álland sikerre énekelt hősbarito szerepeket 191 telé a antiszemit tüntetése következtébe Bécsb szerződött maj Amerik nagyob városaiba vendégszerepelt mindenüt ige nag sikerrel

14214.h

CÍMSZ Róz

SZEMÉLYNÉ Róz Sánd Laj

SZÓCIK Lajo operaéneke szü Körmend 1877 meg Detroitb Egyesü Állam 19 de Elő kereske vo Pécse 190 m feltű Népszínházba ahonn vidékr ma 190 Ki Operaházh kerü o hatalm sz színezé orgánumáv állan sikerr énekel hősbarit szerepeke 19 tel antiszemi tüntetés következtéb Bécs szerződöt ma Ameri nagyo városaib vendégszerepel mindenü ig na sikerre

14214.

CÍMS Ró

SZEMÉLYN Ró Sán La

SZÓCI Laj operaének sz Körmen 187 me Detroit Egyes Álla 1 d El keresk v Pécs 19 felt Népszínházb ahon vidék m 19 K Operaház ker hatal s színez orgánumá álla siker éneke hősbari szerepek 1 te antiszem tünteté következté Béc szerződö m Amer nagy városai vendégszerepe minden i n sikerr

14214

CÍM R

SZEMÉLY R Sá L

SZÓC La operaéne s Körme 18 m Detroi Egye Áll E keres Péc 1 fel Népszínház aho vidé 1 Operahá ke hata színe orgánum áll sike ének hősbar szerepe t antisze tüntet következt Bé szerződ Ame nag városa vendégszerep minde siker

1421SZEMÉL S

SZÓ L operaén Körm 1 Detro Egy Ál kere Pé fe Népszínhá ah vid Operah k hat szín orgánu ál sik éne hősba szerep antisz tünte következ B szerző Am na város vendégszere mind sike