14216.htm

CÍMSZÓ: Rózsahegyi

SZEMÉLYNÉV: Rózsahegyi Kálmán

SZÓCIKK: Rózsahegyi Kálmán, színművész, szül. Endrődön 1873 okt. 6. A színművészeti iskola elvégzése után vidéken működött. 1897-től kezdve a budapesti Magyar Színház, 1910 óta a Nemeti Színház tagja, majd 1923-tól kezdve annak kinevezett örökös tagja. 30 éves jubileumát nagy ünnepségek mellett ülték meg ugyanekkor. 1926-ban amerikai művészi körúton volt és rendkívüli sikereket aratott. A néphumor egyik legjobb interpretálója, de époly kiváló a Shakespeare és Moliére drámák komikus szerepeiben is. A magyar tárgyú színművek szerepein (Gonosz Pista, Matyi stb.) kívül legfőbb alakításai: Grumio (Makrancos hölgy), Sírásó (Hamlet), Ragendan (Gyrano), Scapin stb. Fia: R. László*, hírlapíró.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4216. címszó a lexikon => 756. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14216.htm

CÍMSZÓ: Rózsahegyi

SZEMÉLYNÉV: Rózsahegyi Kálmán

SZÓCIKK: Rózsahegyi Kálmán, színművész, szül. Endrődön 1873 okt. 6. A színművészeti iskola elvégzése után vidéken működött. 1897-től kezdve a budapesti Magyar Színház, 1910 óta a Nemeti Színház tagja, majd 1923-tól kezdve annak kinevezett örökös tagja. 30 éves jubileumát nagy ünnepségek mellett ülték meg ugyanekkor. 1926-ban amerikai művészi körúton volt és rendkívüli sikereket aratott. A néphumor egyik legjobb interpretálója, de époly kiváló a Shakespeare és Moliére drámák komikus szerepeiben is. A magyar tárgyú színművek szerepein Gonosz Pista, Matyi stb. kívül legfőbb alakításai: Grumio Makrancos hölgy , Sírásó Hamlet , Ragendan Gyrano , Scapin stb. Fia: R. László*, hírlapíró.

14216.ht

CÍMSZÓ Rózsahegy

SZEMÉLYNÉV Rózsahegy Kálmá

SZÓCIKK Rózsahegy Kálmán színművész szül Endrődö 187 okt 6 színművészet iskol elvégzés utá vidéke működött 1897-tő kezdv budapest Magya Színház 191 ót Nemet Színhá tagja maj 1923-tó kezdv anna kinevezet örökö tagja 3 éve jubileumá nag ünnepsége mellet ülté me ugyanekkor 1926-ba amerika művész körúto vol é rendkívül sikereke aratott néphumo egyi legjob interpretálója d épol kivál Shakespear é Moliér drámá komiku szerepeibe is magya tárgy színműve szerepei Gonos Pista Maty stb kívü legfőb alakításai Grumi Makranco hölg Sírás Hamle Ragenda Gyran Scapi stb Fia R László* hírlapíró

14216.h

CÍMSZ Rózsaheg

SZEMÉLYNÉ Rózsaheg Kálm

SZÓCIK Rózsaheg Kálmá színművés szü Endrőd 18 ok színművésze isko elvégzé ut vidék működöt 1897-t kezd budapes Magy Színhá 19 ó Neme Szính tagj ma 1923-t kezd ann kineveze örök tagj év jubileum na ünnepség melle ült m ugyanekko 1926-b amerik művés körút vo rendkívü sikerek aratot néphum egy legjo interpretálój épo kivá Shakespea Molié drám komik szerepeib i magy tárg színműv szerepe Gono Pist Mat st kív legfő alakítása Grum Makranc höl Sírá Haml Ragend Gyra Scap st Fi László hírlapír

14216.

CÍMS Rózsahe

SZEMÉLYN Rózsahe Kál

SZÓCI Rózsahe Kálm színművé sz Endrő 1 o színművész isk elvégz u vidé működö 1897- kez budape Mag Szính 1 Nem Szín tag m 1923- kez an kinevez örö tag é jubileu n ünnepsé mell ül ugyanekk 1926- ameri művé körú v rendkív sikere arato néphu eg legj interpretáló ép kiv Shakespe Moli drá komi szerepei mag tár színmű szerep Gon Pis Ma s kí legf alakítás Gru Makran hö Sír Ham Ragen Gyr Sca s F Lászl hírlapí

14216

CÍM Rózsah

SZEMÉLY Rózsah Ká

SZÓC Rózsah Kál színműv s Endr színművés is elvég vid működ 1897 ke budap Ma Szín Ne Szí ta 1923 ke a kineve ör ta jubile ünneps mel ü ugyanek 1926 amer műv kör rendkí siker arat néph e leg interpretál é ki Shakesp Mol dr kom szerepe ma tá színm szere Go Pi M k leg alakítá Gr Makra h Sí Ha Rage Gy Sc Lász hírlap

1421

CÍ Rózsa

SZEMÉL Rózsa K

SZÓ Rózsa Ká színmű End színművé i elvé vi műkö 189 k buda M Szí N Sz t 192 k kinev ö t jubil ünnep me ugyane 192 ame mű kö rendk sike ara nép le interpretá k Shakes Mo d ko szerep m t szín szer G P le alakít G Makr S H Rag G S Lás hírla