14217.htm

CÍMSZÓ: Rózsavölgyi

SZEMÉLYNÉV: Rózsavölgyi Gyula

SZÓCIKK: Rózsavölgyi, 1. I. Gyula, R. Márk (l. o.) fia, zeneműkiadó, szül. 1850., megh. Budapesten. Megalapította a Rózsavölgyi és Társa céget, amely nagy érdemeket szerzett a magyar zenemüvek kiadásában és terjesztésében. Több mint 5000 kiadványa van. A R.-cégnek Lipcsében is van fiókja és a magyar zenét külföldön is szolgálja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4217. címszó a lexikon => 756. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14217.htm

CÍMSZÓ: Rózsavölgyi

SZEMÉLYNÉV: Rózsavölgyi Gyula

SZÓCIKK: Rózsavölgyi, 1. I. Gyula, R. Márk l. o. fia, zeneműkiadó, szül. 1850., megh. Budapesten. Megalapította a Rózsavölgyi és Társa céget, amely nagy érdemeket szerzett a magyar zenemüvek kiadásában és terjesztésében. Több mint 5000 kiadványa van. A R.-cégnek Lipcsében is van fiókja és a magyar zenét külföldön is szolgálja.

14217.ht

CÍMSZÓ Rózsavölgy

SZEMÉLYNÉV Rózsavölgy Gyul

SZÓCIKK Rózsavölgyi 1 I Gyula R Már l o fia zeneműkiadó szül 1850. megh Budapesten Megalapított Rózsavölgy é Társ céget amel nag érdemeke szerzet magya zenemüve kiadásába é terjesztésében Töb min 500 kiadvány van R.-cégne Lipcsébe i va fiókj é magya zené külföldö i szolgálja

14217.h

CÍMSZ Rózsavölg

SZEMÉLYNÉ Rózsavölg Gyu

SZÓCIK Rózsavölgy Gyul Má fi zeneműkiad szü 1850 meg Budapeste Megalapítot Rózsavölg Tár cége ame na érdemek szerze magy zenemüv kiadásáb terjesztésébe Tö mi 50 kiadván va R.-cégn Lipcséb v fiók magy zen külföld szolgálj

14217.

CÍMS Rózsavöl

SZEMÉLYN Rózsavöl Gy

SZÓCI Rózsavölg Gyu M f zeneműkia sz 185 me Budapest Megalapíto Rózsavöl Tá cég am n érdeme szerz mag zenemü kiadásá terjesztéséb T m 5 kiadvá v R.-cég Lipcsé fió mag ze külföl szolgál

14217

CÍM Rózsavö

SZEMÉLY Rózsavö G

SZÓC Rózsavöl Gy zeneműki s 18 m Budapes Megalapít Rózsavö T cé a érdem szer ma zenem kiadás terjesztésé kiadv R.-cé Lipcs fi ma z külfö szolgá

1421

CÍ Rózsav

SZEMÉL Rózsav

SZÓ Rózsavö G zeneműk 1 Budape Megalapí Rózsav c érde sze m zene kiadá terjesztés kiad R.-c Lipc f m külf szolg