14219.htm

CÍMSZÓ: Rózsavölgyi

SZEMÉLYNÉV: Rózsavölgyi Márk

SZÓCIKK: R. Márk, zeneszerző, szül. Balassagyarmaton 1787., megh. Budapesten 1848 jan. 23. Eleinte ügynök volt, de már ekkor megpróbált magyar táncokat kottára írni. Ő az első csárdásszerző. Első fellépésével olyan sikert aratott, hogy hang- verseny körútra indult. 1814-ben Baján, 1819. Pesten telepedett meg s 1837. a Nemzeti Színházhoz szerződtették. Itt azonban csak rövid ideig volt, mert állandóan vidéki hangversenykörútra járt s ez alkalmakkor kizárólag saját szerzeményü magyar nótáit játszotta el. Szerzeményeit később fia, R. Gyula (1. o.), a R.-cég alapítója adta ki. Petőfi gyönyörű költeményt szentelt emlékének.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4219. címszó a lexikon => 757. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14219.htm

CÍMSZÓ: Rózsavölgyi

SZEMÉLYNÉV: Rózsavölgyi Márk

SZÓCIKK: R. Márk, zeneszerző, szül. Balassagyarmaton 1787., megh. Budapesten 1848 jan. 23. Eleinte ügynök volt, de már ekkor megpróbált magyar táncokat kottára írni. Ő az első csárdásszerző. Első fellépésével olyan sikert aratott, hogy hang- verseny körútra indult. 1814-ben Baján, 1819. Pesten telepedett meg s 1837. a Nemzeti Színházhoz szerződtették. Itt azonban csak rövid ideig volt, mert állandóan vidéki hangversenykörútra járt s ez alkalmakkor kizárólag saját szerzeményü magyar nótáit játszotta el. Szerzeményeit később fia, R. Gyula 1. o. , a R.-cég alapítója adta ki. Petőfi gyönyörű költeményt szentelt emlékének.

14219.ht

CÍMSZÓ Rózsavölgy

SZEMÉLYNÉV Rózsavölgy Már

SZÓCIKK R Márk zeneszerző szül Balassagyarmato 1787. megh Budapeste 184 jan 23 Eleint ügynö volt d má ekko megpróbál magya táncoka kottár írni a els csárdásszerző Els fellépéséve olya siker aratott hog hang versen körútr indult 1814-be Baján 1819 Peste telepedet me 1837 Nemzet Színházho szerződtették It azonba csa rövi idei volt mer állandóa vidék hangversenykörútr jár e alkalmakko kizáróla sajá szerzemény magya nótái játszott el Szerzeményei későb fia R Gyul 1 o R.-cé alapítój adt ki Petőf gyönyör költemény szentel emlékének

14219.h

CÍMSZ Rózsavölg

SZEMÉLYNÉ Rózsavölg Má

SZÓCIK Már zeneszerz szü Balassagyarmat 1787 meg Budapest 18 ja 2 Elein ügyn vol m ekk megpróbá magy táncok kottá írn el csárdásszerz El fellépésév oly sike aratot ho han verse körút indul 1814-b Bajá 181 Pest telepede m 183 Nemze Színházh szerződtetté I azonb cs röv ide vol me állandó vidé hangversenykörút já alkalmakk kizáról saj szerzemén magy nótá játszot e Szerzeménye késő fi Gyu R.-c alapító ad k Pető gyönyö költemén szente emlékéne

14219.

CÍMS Rózsavöl

SZEMÉLYN Rózsavöl M

SZÓCI Má zeneszer sz Balassagyarma 178 me Budapes 1 j Elei ügy vo ek megprób mag tánco kott ír e csárdásszer E fellépésé ol sik arato h ha vers körú indu 1814- Baj 18 Pes teleped 18 Nemz Színház szerződtett azon c rö id vo m álland vid hangversenykörú j alkalmak kizáró sa szerzemé mag nót játszo Szerzemény kés f Gy R.- alapít a Pet gyöny költemé szent emlékén

14219

CÍM Rózsavö

SZEMÉLY Rózsavö

SZÓC M zenesze s Balassagyarm 17 m Budape Ele üg v e megpró ma tánc kot í csárdássze fellépés o si arat h ver kör ind 1814 Ba 1 Pe telepe 1 Nem Színhá szerződtet azo r i v állan vi hangversenykör alkalma kizár s szerzem ma nó játsz Szerzemén ké G R. alapí Pe gyön költem szen emléké

1421

CÍ Rózsav

SZEMÉL Rózsav

SZÓ zenesz Balassagyar 1 Budap El ü megpr m tán ko csárdássz fellépé s ara ve kö in 181 B P telep Ne Szính szerződte az álla v hangversenykö alkalm kizá szerze m n játs Szerzemé k R alap P gyö költe sze emlék