14226.htm

CÍMSZÓ: Rubinstein

SZEMÉLYNÉV: Rubinstein Mesullam

SZÓCIKK: R. Mesullam, rabbi, szül. Oroszvárott, ahol nagyatyja, R, Dávid mint rabbi működött. Apósának, Veigelsberg Cháim rabbinak halála után választották meg Kiskőrösön 1866. s ott működött haláláig, 1898-ig. Halachikus és aggadikus magyarázatait Mabit c. alatt adta ki (Kiskőrös 1886).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4226. címszó a lexikon => 758. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14226.htm

CÍMSZÓ: Rubinstein

SZEMÉLYNÉV: Rubinstein Mesullam

SZÓCIKK: R. Mesullam, rabbi, szül. Oroszvárott, ahol nagyatyja, R, Dávid mint rabbi működött. Apósának, Veigelsberg Cháim rabbinak halála után választották meg Kiskőrösön 1866. s ott működött haláláig, 1898-ig. Halachikus és aggadikus magyarázatait Mabit c. alatt adta ki Kiskőrös 1886 .

14226.ht

CÍMSZÓ Rubinstei

SZEMÉLYNÉV Rubinstei Mesulla

SZÓCIKK R Mesullam rabbi szül Oroszvárott aho nagyatyja R Dávi min rabb működött Apósának Veigelsber Chái rabbina halál utá választottá me Kiskőrösö 1866 ot működöt haláláig 1898-ig Halachiku é aggadiku magyarázatai Mabi c alat adt k Kiskőrö 188

14226.h

CÍMSZ Rubinste

SZEMÉLYNÉ Rubinste Mesull

SZÓCIK Mesulla rabb szü Oroszvárot ah nagyatyj Dáv mi rab működöt Apósána Veigelsbe Chá rabbin halá ut választott m Kiskőrös 186 o működö halálái 1898-i Halachik aggadik magyarázata Mab ala ad Kiskőr 18

14226.

CÍMS Rubinst

SZEMÉLYN Rubinst Mesul

SZÓCI Mesull rab sz Oroszváro a nagyaty Dá m ra működö Apósán Veigelsb Ch rabbi hal u választot Kiskőrö 18 működ halálá 1898- Halachi aggadi magyarázat Ma al a Kiskő 1

14226

CÍM Rubins

SZEMÉLY Rubins Mesu

SZÓC Mesul ra s Oroszvár nagyat D r működ Apósá Veigels C rabb ha választo Kiskőr 1 műkö halál 1898 Halach aggad magyaráza M a Kisk

1422

CÍ Rubin

SZEMÉL Rubin Mes

SZÓ Mesu r Oroszvá nagya műkö Após Veigel rab h választ Kiskő műk halá 189 Halac agga magyaráz Kis