14229.htm

CÍMSZÓ: Rudolfer

SZEMÉLYNÉV: Rudolfer Antal

SZÓCIKK: Rudolfer Antal, rabbi, szül. Galgócon 1864 júl. 4. 1883-92-ig a budapesti Rabbiképző nö vendéke. 1891-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1893. pedig rabbivá. 1894 óta alsólendvai főrabbi. Munkája: Midrás Numeri-Rábba (1891). Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében és a Magyar Zsinagógában jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4229. címszó a lexikon => 758. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14229.htm

CÍMSZÓ: Rudolfer

SZEMÉLYNÉV: Rudolfer Antal

SZÓCIKK: Rudolfer Antal, rabbi, szül. Galgócon 1864 júl. 4. 1883-92-ig a budapesti Rabbiképző nö vendéke. 1891-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1893. pedig rabbivá. 1894 óta alsólendvai főrabbi. Munkája: Midrás Numeri-Rábba 1891 . Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében és a Magyar Zsinagógában jelentek meg.

14229.ht

CÍMSZÓ Rudolfe

SZEMÉLYNÉV Rudolfe Anta

SZÓCIKK Rudolfe Antal rabbi szül Galgóco 186 júl 4 1883-92-i budapest Rabbiképz n vendéke 1891-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1893 pedi rabbivá 189 ót alsólendva főrabbi Munkája Midrá Numeri-Rább 189 Cikke Magya Zsid Szemlébe é Magya Zsinagógába jelente meg

14229.h

CÍMSZ Rudolf

SZEMÉLYNÉ Rudolf Ant

SZÓCIK Rudolf Anta rabb szü Galgóc 18 jú 1883-92- budapes Rabbikép vendék 1891-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv 18 ó alsólendv főrabb Munkáj Midr Numeri-Ráb 18 Cikk Magy Zsi Szemléb Magy Zsinagógáb jelent me

14229.

CÍMS Rudol

SZEMÉLYN Rudol An

SZÓCI Rudol Ant rab sz Galgó 1 j 1883-92 budape Rabbiké vendé 1891- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi 1 alsólend főrab Munká Mid Numeri-Rá 1 Cik Mag Zs Szemlé Mag Zsinagógá jelen m

14229

CÍM Rudo

SZEMÉLY Rudo A

SZÓC Rudo An ra s Galg 1883-9 budap Rabbik vend 1891 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb alsólen főra Munk Mi Numeri-R Ci Ma Z Szeml Ma Zsinagóg jele

1422

CÍ Rud

SZEMÉL Rud

SZÓ Rud A r Gal 1883- buda Rabbi ven 189 av bölcsészdok Budape rab alsóle főr Mun M Numeri- C M Szem M Zsinagó jel