14230.htm

CÍMSZÓ: Rust

SZEMÉLYNÉV: Rust József

SZÓCIKK: Rust József*, esztétikus és nagykereskedő szül. Pesten 1860. Jogot végzett a pesti és a lipcsei egyetemen, majd apja R. Bernát textilnagykereskedésébe lépett. Széleskörű társadalmi tevékenységet fejtett ki. Kezdeményezésére épült a Lipótvárosi Kaszinó palotája. Javaslatára a Lipótvárosi Kaszinó képzőművészek és zenészek jutalmazására nagyobb díjakat tűzött ki. Több évig a Budapester Tagblatt politikai napilap színikritikusa volt. Mint Gyulai Pál meghitt barátja több esztétikai és kritikai tanulmányt írt a Budapesti Szemlébe. 1909-ben udvari tanácsos lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4230. címszó a lexikon => 758. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14230.htm

CÍMSZÓ: Rust

SZEMÉLYNÉV: Rust József

SZÓCIKK: Rust József*, esztétikus és nagykereskedő szül. Pesten 1860. Jogot végzett a pesti és a lipcsei egyetemen, majd apja R. Bernát textilnagykereskedésébe lépett. Széleskörű társadalmi tevékenységet fejtett ki. Kezdeményezésére épült a Lipótvárosi Kaszinó palotája. Javaslatára a Lipótvárosi Kaszinó képzőművészek és zenészek jutalmazására nagyobb díjakat tűzött ki. Több évig a Budapester Tagblatt politikai napilap színikritikusa volt. Mint Gyulai Pál meghitt barátja több esztétikai és kritikai tanulmányt írt a Budapesti Szemlébe. 1909-ben udvari tanácsos lett.

14230.ht

CÍMSZÓ Rus

SZEMÉLYNÉV Rus Józse

SZÓCIKK Rus József* esztétiku é nagykeresked szül Peste 1860 Jogo végzet pest é lipcse egyetemen maj apj R Berná textilnagykereskedéséb lépett Széleskör társadalm tevékenysége fejtet ki Kezdeményezésér épül Lipótváros Kaszin palotája Javaslatár Lipótváros Kaszin képzőművésze é zenésze jutalmazásár nagyob díjaka tűzöt ki Töb évi Budapeste Tagblat politika napila színikritikus volt Min Gyula Pá meghit barátj töb esztétika é kritika tanulmány ír Budapest Szemlébe 1909-be udvar tanácso lett

14230.h

CÍMSZ Ru

SZEMÉLYNÉ Ru Józs

SZÓCIK Ru József esztétik nagykereske szü Pest 186 Jog végze pes lipcs egyeteme ma ap Bern textilnagykereskedésé lépet Széleskö társadal tevékenység fejte k Kezdeményezésé épü Lipótváro Kaszi palotáj Javaslatá Lipótváro Kaszi képzőművész zenész jutalmazásá nagyo díjak tűzö k Tö év Budapest Tagbla politik napil színikritiku vol Mi Gyul P meghi barát tö esztétik kritik tanulmán í Budapes Szemléb 1909-b udva tanács let

14230.

CÍMS R

SZEMÉLYN R Józ

SZÓCI R Józse esztéti nagykeresk sz Pes 18 Jo végz pe lipc egyetem m a Ber textilnagykereskedés lépe Szélesk társada tevékenysé fejt Kezdeményezés ép Lipótvár Kasz palotá Javaslat Lipótvár Kasz képzőművés zenés jutalmazás nagy díja tűz T é Budapes Tagbl politi napi színikritik vo M Gyu megh bará t esztéti kriti tanulmá Budape Szemlé 1909- udv tanác le

14230

CÍM

SZEMÉLY Jó

SZÓC Józs esztét nagykeres s Pe 1 J vég p lip egyete Be textilnagykereskedé lép Széles társad tevékenys fej Kezdeményezé é Lipótvá Kas palot Javasla Lipótvá Kas képzőművé zené jutalmazá nag díj tű Budape Tagb polit nap színikriti v Gy meg bar esztét krit tanulm Budap Szeml 1909 ud taná l

1423SZEMÉL J

SZÓ Józ eszté nagykere P vé li egyet B textilnagykeresked lé Széle társa tevékeny fe Kezdeményez Lipótv Ka palo Javasl Lipótv Ka képzőműv zen jutalmaz na dí t Budap Tag poli na színikrit G me ba eszté kri tanul Buda Szem 190 u tan