14232.htm

CÍMSZÓ: Ruttkay

SZEMÉLYNÉV: Ruttkay György

SZÓCIKK: Ruttkay György, hírlapíró és színműíró, szül. Budapesten 1890. R.-Rothauser Miksa(l. o.)iró fia. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, ahol doktori oklevelet szerzett. Most Az Est bécsi szerkesztője. A Nagy cél c. egyfelvonásosát 1908. mutatta be a Magyar Színház. Keringő c. háromfelvonásos vígjátéka 1916. került színre a Vígszínházban, majd a bécsi Deutsches Theaterben és több más német színpadon is. A nagyvilági nő c. vígjátékát a Vígszinhazban adták elő 1920.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4232. címszó a lexikon => 758. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14232.htm

CÍMSZÓ: Ruttkay

SZEMÉLYNÉV: Ruttkay György

SZÓCIKK: Ruttkay György, hírlapíró és színműíró, szül. Budapesten 1890. R.-Rothauser Miksa l. o. iró fia. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, ahol doktori oklevelet szerzett. Most Az Est bécsi szerkesztője. A Nagy cél c. egyfelvonásosát 1908. mutatta be a Magyar Színház. Keringő c. háromfelvonásos vígjátéka 1916. került színre a Vígszínházban, majd a bécsi Deutsches Theaterben és több más német színpadon is. A nagyvilági nő c. vígjátékát a Vígszinhazban adták elő 1920.

14232.ht

CÍMSZÓ Ruttka

SZEMÉLYNÉV Ruttka Györg

SZÓCIKK Ruttka György hírlapír é színműíró szül Budapeste 1890 R.-Rothause Miks l o ir fia Jog tanulmányai budapest egyeteme végezte aho doktor oklevele szerzett Mos A Es bécs szerkesztője Nag cé c egyfelvonásosá 1908 mutatt b Magya Színház Kering c háromfelvonáso vígjáték 1916 kerül színr Vígszínházban maj bécs Deutsche Theaterbe é töb má néme színpado is nagyvilág n c vígjátéká Vígszinhazba adtá el 1920

14232.h

CÍMSZ Ruttk

SZEMÉLYNÉ Ruttk Györ

SZÓCIK Ruttk Györg hírlapí színműír szü Budapest 189 R.-Rothaus Mik i fi Jo tanulmánya budapes egyetem végezt ah dokto oklevel szerzet Mo E béc szerkesztőj Na c egyfelvonásos 190 mutat Magy Színhá Kerin háromfelvonás vígjáté 191 kerü szín Vígszínházba ma béc Deutsch Theaterb tö m ném színpad i nagyvilá vígjáték Vígszinhazb adt e 192

14232.

CÍMS Rutt

SZEMÉLYN Rutt Gyö

SZÓCI Rutt Györ hírlap színműí sz Budapes 18 R.-Rothau Mi f J tanulmány budape egyete végez a dokt okleve szerze M bé szerkesztő N egyfelvonáso 19 muta Mag Szính Keri háromfelvoná vígját 19 ker szí Vígszínházb m bé Deutsc Theater t né színpa nagyvil vígjáté Vígszinhaz ad 19

14232

CÍM Rut

SZEMÉLY Rut Gy

SZÓC Rut Gyö hírla színmű s Budape 1 R.-Rotha M tanulmán budap egyet vége dok oklev szerz b szerkeszt egyfelvonás 1 mut Ma Szín Ker háromfelvon vígjá 1 ke sz Vígszínház b Deuts Theate n színp nagyvi vígját Vígszinha a 1

1423

CÍ Ru

SZEMÉL Ru G

SZÓ Ru Gy hírl színm Budap R.-Roth tanulmá buda egye vég do okle szer szerkesz egyfelvoná mu M Szí Ke háromfelvo vígj k s Vígszínhá Deut Theat szín nagyv vígjá Vígszinh