14236.htm

CÍMSZÓ: Sacherlesz

SZÓCIKK: Saclierlegz, 1. Jicchok, rabbi. Prágában született, a kiűzetés után került Pozsonyba. Összegyűjtött homiliáit és novelláit kinyomatta 1777. Sulzbachban Korbán Osom c. alatt. A pozsonyi községnek volt rabbihelyettese.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4236. címszó a lexikon => 759. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14236.htm

CÍMSZÓ: Sacherlesz

SZÓCIKK: Saclierlegz, 1. Jicchok, rabbi. Prágában született, a kiűzetés után került Pozsonyba. Összegyűjtött homiliáit és novelláit kinyomatta 1777. Sulzbachban Korbán Osom c. alatt. A pozsonyi községnek volt rabbihelyettese.

14236.ht

CÍMSZÓ Sacherles

SZÓCIKK Saclierlegz 1 Jicchok rabbi Prágába született kiűzeté utá kerül Pozsonyba Összegyűjtöt homiliái é novellái kinyomatt 1777 Sulzbachba Korbá Oso c alatt pozsony községne vol rabbihelyettese

14236.h

CÍMSZ Sacherle

SZÓCIK Saclierleg Jiccho rabb Prágáb születet kiűzet ut kerü Pozsonyb Összegyűjtö homiliá novellá kinyomat 177 Sulzbachb Korb Os alat pozson községn vo rabbihelyettes

14236.

CÍMS Sacherl

SZÓCI Saclierle Jicch rab Prágá születe kiűze u ker Pozsony Összegyűjt homili novell kinyoma 17 Sulzbach Kor O ala pozso község v rabbihelyette

14236

CÍM Sacher

SZÓC Saclierl Jicc ra Prág szület kiűz ke Pozson Összegyűj homil novel kinyom 1 Sulzbac Ko al pozs közsé rabbihelyett

1423

CÍ Sache

SZÓ Saclier Jic r Prá szüle kiű k Pozso Összegyű homi nove kinyo Sulzba K a poz közs rabbihelyet