14240.htm

CÍMSZÓ: Saatnéz

SZÓCIKK: "Saatnéz (h.). Vegyes szövés. A vegyes szövésű ruha viselését a Biblia eltiltotta: Kétféléből készült ruhát, vegyes szövésből, ne ölts fel. (Móz. III. 19. 19). Ne ölts fel vegyes szövést, gyapjút és lent egybeszőve. {Móz. V. 22. 11). Maimuni szerint ez a törvény a környező népek szokásainak kiküszöbölését célozta. E törvény mai napig érvényben van és a szigorú ritusuak nem öltözködnek S.-ban. Vegyességi tilalmat tartalmaz a Kilájim törvénye is. Ez baromra, vetőmagra, szőlőre és ruhára vonatkozik. Ne szánts ökörrel és szamárral együtt. (Móz. V. 22.) Szántóföldedet ne vesd be kétféle vetőmaggal és a szőlődet ne vesd be kétféle vetőmaggal.)) (Móz. III. 1, 9). E tiltott vegyességekhez számítható a tejes-husos keverésének tilalma is. L. Kasrusz"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4240. címszó a lexikon => 760. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14240.htm

CÍMSZÓ: Saatnéz

SZÓCIKK: Saatnéz h. . Vegyes szövés. A vegyes szövésű ruha viselését a Biblia eltiltotta: Kétféléből készült ruhát, vegyes szövésből, ne ölts fel. Móz. III. 19. 19 . Ne ölts fel vegyes szövést, gyapjút és lent egybeszőve. {Móz. V. 22. 11 . Maimuni szerint ez a törvény a környező népek szokásainak kiküszöbölését célozta. E törvény mai napig érvényben van és a szigorú ritusuak nem öltözködnek S.-ban. Vegyességi tilalmat tartalmaz a Kilájim törvénye is. Ez baromra, vetőmagra, szőlőre és ruhára vonatkozik. Ne szánts ökörrel és szamárral együtt. Móz. V. 22. Szántóföldedet ne vesd be kétféle vetőmaggal és a szőlődet ne vesd be kétféle vetőmaggal. Móz. III. 1, 9 . E tiltott vegyességekhez számítható a tejes-husos keverésének tilalma is. L. Kasrusz

14240.ht

CÍMSZÓ Saatné

SZÓCIKK Saatné h Vegye szövés vegye szövés ruh viselésé Bibli eltiltotta Kétfélébő készül ruhát vegye szövésből n ölt fel Móz III 19 1 N ölt fe vegye szövést gyapjú é len egybeszőve {Móz V 22 1 Maimun szerin e törvén környez népe szokásaina kiküszöbölésé célozta törvén ma napi érvénybe va é szigor ritusua ne öltözködne S.-ban Vegyesség tilalma tartalma Kiláji törvény is E baromra vetőmagra szőlőr é ruhár vonatkozik N szánt ökörre é szamárra együtt Móz V 22 Szántóföldede n ves b kétfél vetőmagga é szőlőde n ves b kétfél vetőmaggal Móz III 1 tiltot vegyességekhe számíthat tejes-huso keveréséne tilalm is L Kasrus

14240.h

CÍMSZ Saatn

SZÓCIK Saatn Vegy szövé vegy szövé ru viselés Bibl eltiltott Kétféléb készü ruhá vegy szövésbő öl fe Mó II 1 öl f vegy szövés gyapj le egybeszőv {Mó 2 Maimu szeri törvé környe nép szokásain kiküszöbölés célozt törvé m nap érvényb v szigo ritusu n öltözködn S.-ba Vegyessé tilalm tartalm Kiláj törvén i baromr vetőmagr szőlő ruhá vonatkozi szán ökörr szamárr együt Mó 2 Szántófölded ve kétfé vetőmagg szőlőd ve kétfé vetőmagga Mó II tilto vegyességekh számítha tejes-hus keverésén tilal i Kasru

14240.

CÍMS Saat

SZÓCI Saat Veg szöv veg szöv r viselé Bib eltiltot Kétfélé kész ruh veg szövésb ö f M I ö veg szövé gyap l egybesző {M Maim szer törv körny né szokásai kiküszöbölé céloz törv na érvény szig ritus öltözköd S.-b Vegyess tilal tartal Kilá törvé barom vetőmag szől ruh vonatkoz szá ökör szamár együ M Szántófölde v kétf vetőmag szőlő v kétf vetőmagg M I tilt vegyességek számíth tejes-hu keverésé tila Kasr

14240

CÍM Saa

SZÓC Saa Ve szö ve szö visel Bi eltilto Kétfél kés ru ve szövés ve szöv gya egybesz { Mai sze tör körn n szokása kiküszöböl célo tör n érvén szi ritu öltözkö S.- Vegyes tila tarta Kil törv baro vetőma sző ru vonatko sz ökö szamá egy Szántóföld két vetőma szől két vetőmag til vegyessége számít tejes-h keverés til Kas

1424

CÍ Sa

SZÓ Sa V sz v sz vise B eltilt Kétfé ké r v szövé v szö gy egybes Ma sz tö kör szokás kiküszöbö cél tö érvé sz rit öltözk S. Vegye til tart Ki tör bar vetőm sz r vonatk s ök szam eg Szántóföl ké vetőm sző ké vetőma ti vegyesség számí tejes- keveré ti Ka