14241.htm

CÍMSZÓ: Sabbasz chazón

SZÓCIKK: Sabbasz chazón, a prófétai olvasmányról és nem a tórai hetiszakaszról elnevezett szombat, amikor a haftóra (Jes.1. f.) Chazon Jesájóhuval kezdődik, ez pedig mindig az áv hó 9-ét megelőző szombat, a tammuz 17-e és tisó beáv között eső három gyászhét harmadik szombatja. A gyászhetek ezen szombatján már a tiso beóvkor felolvasandó Siralmak Könyvének moll-dallamában olvassák a haftorát. Rendszerint maga a rabbi kapja ezt a tisztséget.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4241. címszó a lexikon => 760. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14241.htm

CÍMSZÓ: Sabbasz chazón

SZÓCIKK: Sabbasz chazón, a prófétai olvasmányról és nem a tórai hetiszakaszról elnevezett szombat, amikor a haftóra Jes.1. f. Chazon Jesájóhuval kezdődik, ez pedig mindig az áv hó 9-ét megelőző szombat, a tammuz 17-e és tisó beáv között eső három gyászhét harmadik szombatja. A gyászhetek ezen szombatján már a tiso beóvkor felolvasandó Siralmak Könyvének moll-dallamában olvassák a haftorát. Rendszerint maga a rabbi kapja ezt a tisztséget.

14241.ht

CÍMSZÓ Sabbas chazó

SZÓCIKK Sabbas chazón próféta olvasmányró é ne tóra hetiszakaszró elnevezet szombat amiko haftór Jes.1 f Chazo Jesájóhuva kezdődik e pedi mindi a á h 9-é megelőz szombat tammu 17- é tis beá közöt es háro gyászhé harmadi szombatja gyászhete eze szombatjá má tis beóvko felolvasand Siralma Könyvéne moll-dallamába olvassá haftorát Rendszerin mag rabb kapj ez tisztséget

14241.h

CÍMSZ Sabba chaz

SZÓCIK Sabba chazó prófét olvasmányr n tór hetiszakaszr elneveze szomba amik haftó Jes. Chaz Jesájóhuv kezdődi ped mind 9- megelő szomba tamm 17 ti be közö e hár gyászh harmad szombatj gyászhet ez szombatj m ti beóvk felolvasan Siralm Könyvén moll-dallamáb olvass haftorá Rendszeri ma rab kap e tisztsége

14241.

CÍMS Sabb cha

SZÓCI Sabb chaz prófé olvasmány tó hetiszakasz elnevez szomb ami haft Jes Cha Jesájóhu kezdőd pe min 9 megel szomb tam 1 t b köz há gyász harma szombat gyászhe e szombat t beóv felolvasa Siral Könyvé moll-dallamá olvas haftor Rendszer m ra ka tisztség

14241

CÍM Sab ch

SZÓC Sab cha próf olvasmán t hetiszakas elneve szom am haf Je Ch Jesájóh kezdő p mi mege szom ta kö h gyás harm szomba gyászh szomba beó felolvas Sira Könyv moll-dallam olva hafto Rendsze r k tisztsé

1424

CÍ Sa c

SZÓ Sa ch pró olvasmá hetiszaka elnev szo a ha J C Jesájó kezd m meg szo t k gyá har szomb gyász szomb be felolva Sir Köny moll-dalla olv haft Rendsz tiszts