14244.htm

CÍMSZÓ: Sabbósz

SZÓCIKK: Sabbósz (h.). Szombat, Korrumpált kiejtéssel sabesznah mondják. A zsidóság legjellegzetesebb ünnepnapja és munkatilalma kulturhistóriai fontosságra emelik, mert az emberiség szociális fejlődésébe a szombatra vonatkozó törvényekkel a Biblia ágyazta bele a hetenkinti kötelező munkaszünet gondolatát. (L. Szombat-)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4244. címszó a lexikon => 760. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14244.htm

CÍMSZÓ: Sabbósz

SZÓCIKK: Sabbósz h. . Szombat, Korrumpált kiejtéssel sabesznah mondják. A zsidóság legjellegzetesebb ünnepnapja és munkatilalma kulturhistóriai fontosságra emelik, mert az emberiség szociális fejlődésébe a szombatra vonatkozó törvényekkel a Biblia ágyazta bele a hetenkinti kötelező munkaszünet gondolatát. L. Szombat-

14244.ht

CÍMSZÓ Sabbós

SZÓCIKK Sabbós h Szombat Korrumpál kiejtésse sabeszna mondják zsidósá legjellegzeteseb ünnepnapj é munkatilalm kulturhistória fontosságr emelik mer a emberisé szociáli fejlődéséb szombatr vonatkoz törvényekke Bibli ágyazt bel hetenkint kötelez munkaszüne gondolatát L Szombat

14244.h

CÍMSZ Sabbó

SZÓCIK Sabbó Szomba Korrumpá kiejtéss sabeszn mondjá zsidós legjellegzetese ünnepnap munkatilal kulturhistóri fontosság emeli me emberis szociál fejlődésé szombat vonatko törvényekk Bibl ágyaz be hetenkin kötele munkaszün gondolatá Szomba

14244.

CÍMS Sabb

SZÓCI Sabb Szomb Korrump kiejtés sabesz mondj zsidó legjellegzetes ünnepna munkatila kulturhistór fontossá emel m emberi szociá fejlődés szomba vonatk törvények Bib ágya b hetenki kötel munkaszü gondolat Szomb

14244

CÍM Sab

SZÓC Sab Szom Korrum kiejté sabes mond zsid legjellegzete ünnepn munkatil kulturhistó fontoss eme ember szoci fejlődé szomb vonat törvénye Bi ágy hetenk köte munkasz gondola Szom

1424

CÍ Sa

SZÓ Sa Szo Korru kiejt sabe mon zsi legjellegzet ünnep munkati kulturhist fontos em embe szoc fejlőd szom vona törvény B ág heten köt munkas gondol Szo