14247.htm

CÍMSZÓ: Sacharisz

SZÓCIKK: "100. Zsoltár (mizmor leszodó), Zsolt. 104.31; 113.2-4; 135.13:103.19; I.Kir. 16.31; Zsolt. 10.16; 33.10; Péld. 19 21; Zsolt. 33. 11; 33.9; 132.13 ; 135.4; 94. 14; 78. 38; 20.10. (jehi chevód). Zsolt 84.5; 144.15 és 145. (ásré) 146-150. Zsolt. 89. 53; 135. 21. I. Krónikák 29. 10-13; Nechemja 9. 6-12. II. Mózes 14. f. 30. v.-től 15. f. 19. v.-ig. E dicsérő dalokat tartalmazó bibliai részeket befejezi az áldás: jistabach. 3. A tulajdonképpen való ima itt kezdődik, horchuval, mely csak közösség (1. Minján) jelenlétében mondható. B rósz gerincét a semá ima alkotja. Ez megelőzően két áldást, befejezésül pedig egy áldást mondanak. A bevezető áldás jócér őrtől jócérhamórószig, a másodig pedigahávó rabbótól beahavóig terjed. Majd a semá szakaszai következnek, nevezetesen semá V. Mózes 6. 4-8, vehójó im somóá V. Móz. 11. 13-21; cicisz IV. Móz. 16. 37-41. A befejező áldás itt kezdődik (emesz véjáciv) a goál jiszróélig tart. 4. Az ima főrésze a tefllló, vagy 18 (illetőleg későbbi betoldás folytán 19) áldásmondás. Állandó része, melyet minden alkalommal, ünnepnapon is mondanak, az első három és az utolsó három áldás. E tizenkilenc áldás a következő tartalommal bír: az ősatyák, a feltámadás, Isten szentsége, az értelem, a megtérés, a megbocsátás, a megváltás, a gyógyulás, a termés áldása, a számkivetettek összegyűjtése, az ítélet, az eretnekek, a jámborok, Jeruzsálem felépítése, Dávid dinasztiájának dicsősége, az ima, a szent szolgálat, hálaadás, áldás. Az állandó (1-3, 17-19) áldások inkább hála, a közbeesők (4-16) könyörgő tartalmúak. Ezt az imát, miután a község elimádkozta, az előimádkozó megismétli. Ezen ismétlésnél mondják a kedusát (néha szlichosz-részleteket illesztenek be, 1. Szlichósz, Böjtnapok). 5. Végüla befejező részek következnek, nevezetesen: tachanun (l. o) tóraolvasás (1. o.), ásré (1. o.), olenu (1. o.), Zsoltárok (1. Napizsoltárok). S kinek-kinek a magánájtatossági része. Ez a váza a mindennapi reggeli istentiszteletnek, mely a következő változásokat szenvedi. 1. Az első rész az év valamennyi napján azonos, az áldozati részbe szombat, újhold napján beiktatják a vonatkozó bibliai (áldozati) részt. (IV. Móz. 28,9-10, illetőleg 11-14). 2. A hálaadó Zsoltárok közül elmarad a 100. Zsoltár a következő napokon : szombaton, ünnepnapokon, jom-kippur előnapján, peszach előnapján és félünnepnapjain (mert ezen napokon hálaáldozatot nem mutattak be a jeruzsálemi Szentélyben, e Zsoltár címében pedig a hálaáldozat nevet viseli). E Zsoltár helyett beiktatják szombaton és ünnepnapokon a 19, 34, 90 91,135,136. 33,92,93. Zsoltárokat. Hosáno rabbó (l.o.) napján a 100. Zsoltárt is, meg a beiktatottakat is elmondják. Szombat és ünnepnapokon e rész befejező áldása helyett a hosszabb szövegű vismászt mondják. 3. A semá rész gerince, a bibliai szakaszok, állandó ós változatlan. Szombaton az első áldás haméir loórec kezdetű része helyett hakol joduchot mondanak. 4. A tefilló szombat és ünnepnapokon csak hét áldásból áll. Megmarad a köznapiak közül az első és utolsó 3, (1- 3, 17-19), a közbeeső 13 (4-16) helyett egy, az ünnepről (szombatról) szóló kerül. Előimádkozó által való ismétléskor néha költői részeket illesztenek be (1. Pijut). 5. A befejező részek közül bizonyos napokon a tackanun elmarad, a tóraolvasás a zsinagógái napok szerint változik, az ásré néha részeivel együtt délutánra tevődik át, olenu és a napi Zsoltárok állandóak. L. még Kadis. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4247. címszó a lexikon => 761. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14247.htm

CÍMSZÓ: Sacharisz

SZÓCIKK: 100. Zsoltár mizmor leszodó , Zsolt. 104.31; 113.2-4; 135.13:103.19; I.Kir. 16.31; Zsolt. 10.16; 33.10; Péld. 19 21; Zsolt. 33. 11; 33.9; 132.13 ; 135.4; 94. 14; 78. 38; 20.10. jehi chevód . Zsolt 84.5; 144.15 és 145. ásré 146-150. Zsolt. 89. 53; 135. 21. I. Krónikák 29. 10-13; Nechemja 9. 6-12. II. Mózes 14. f. 30. v.-től 15. f. 19. v.-ig. E dicsérő dalokat tartalmazó bibliai részeket befejezi az áldás: jistabach. 3. A tulajdonképpen való ima itt kezdődik, horchuval, mely csak közösség 1. Minján jelenlétében mondható. B rósz gerincét a semá ima alkotja. Ez megelőzően két áldást, befejezésül pedig egy áldást mondanak. A bevezető áldás jócér őrtől jócérhamórószig, a másodig pedigahávó rabbótól beahavóig terjed. Majd a semá szakaszai következnek, nevezetesen semá V. Mózes 6. 4-8, vehójó im somóá V. Móz. 11. 13-21; cicisz IV. Móz. 16. 37-41. A befejező áldás itt kezdődik emesz véjáciv a goál jiszróélig tart. 4. Az ima főrésze a tefllló, vagy 18 illetőleg későbbi betoldás folytán 19 áldásmondás. Állandó része, melyet minden alkalommal, ünnepnapon is mondanak, az első három és az utolsó három áldás. E tizenkilenc áldás a következő tartalommal bír: az ősatyák, a feltámadás, Isten szentsége, az értelem, a megtérés, a megbocsátás, a megváltás, a gyógyulás, a termés áldása, a számkivetettek összegyűjtése, az ítélet, az eretnekek, a jámborok, Jeruzsálem felépítése, Dávid dinasztiájának dicsősége, az ima, a szent szolgálat, hálaadás, áldás. Az állandó 1-3, 17-19 áldások inkább hála, a közbeesők 4-16 könyörgő tartalmúak. Ezt az imát, miután a község elimádkozta, az előimádkozó megismétli. Ezen ismétlésnél mondják a kedusát néha szlichosz-részleteket illesztenek be, 1. Szlichósz, Böjtnapok . 5. Végüla befejező részek következnek, nevezetesen: tachanun l. o tóraolvasás 1. o. , ásré 1. o. , olenu 1. o. , Zsoltárok 1. Napizsoltárok . S kinek-kinek a magánájtatossági része. Ez a váza a mindennapi reggeli istentiszteletnek, mely a következő változásokat szenvedi. 1. Az első rész az év valamennyi napján azonos, az áldozati részbe szombat, újhold napján beiktatják a vonatkozó bibliai áldozati részt. IV. Móz. 28,9-10, illetőleg 11-14 . 2. A hálaadó Zsoltárok közül elmarad a 100. Zsoltár a következő napokon : szombaton, ünnepnapokon, jom-kippur előnapján, peszach előnapján és félünnepnapjain mert ezen napokon hálaáldozatot nem mutattak be a jeruzsálemi Szentélyben, e Zsoltár címében pedig a hálaáldozat nevet viseli . E Zsoltár helyett beiktatják szombaton és ünnepnapokon a 19, 34, 90 91,135,136. 33,92,93. Zsoltárokat. Hosáno rabbó l.o. napján a 100. Zsoltárt is, meg a beiktatottakat is elmondják. Szombat és ünnepnapokon e rész befejező áldása helyett a hosszabb szövegű vismászt mondják. 3. A semá rész gerince, a bibliai szakaszok, állandó ós változatlan. Szombaton az első áldás haméir loórec kezdetű része helyett hakol joduchot mondanak. 4. A tefilló szombat és ünnepnapokon csak hét áldásból áll. Megmarad a köznapiak közül az első és utolsó 3, 1- 3, 17-19 , a közbeeső 13 4-16 helyett egy, az ünnepről szombatról szóló kerül. Előimádkozó által való ismétléskor néha költői részeket illesztenek be 1. Pijut . 5. A befejező részek közül bizonyos napokon a tackanun elmarad, a tóraolvasás a zsinagógái napok szerint változik, az ásré néha részeivel együtt délutánra tevődik át, olenu és a napi Zsoltárok állandóak. L. még Kadis.

14247.ht

CÍMSZÓ Sacharis

SZÓCIKK 100 Zsoltá mizmo leszod Zsolt 104.31 113.2-4 135.13:103.19 I.Kir 16.31 Zsolt 10.16 33.10 Péld 1 21 Zsolt 33 11 33.9 132.1 135.4 94 14 78 38 20.10 jeh chevó Zsol 84.5 144.1 é 145 ásr 146-150 Zsolt 89 53 135 21 I Króniká 29 10-13 Nechemj 9 6-12 II Móze 14 f 30 v.-tő 15 f 19 v.-ig dicsér daloka tartalmaz biblia részeke befejez a áldás jistabach 3 tulajdonképpe val im it kezdődik horchuval mel csa közössé 1 Minjá jelenlétébe mondható rós gerincé sem im alkotja E megelőzőe ké áldást befejezésü pedi eg áldás mondanak bevezet áldá jócé őrtő jócérhamórószig másodi pedigaháv rabbótó beahavói terjed Maj sem szakasza következnek nevezetese sem V Móze 6 4-8 vehój i somó V Móz 11 13-21 cicis IV Móz 16 37-41 befejez áldá it kezdődi emes véjáci goá jiszróéli tart 4 A im főrész tefllló vag 1 illetőle később betoldá folytá 1 áldásmondás Álland része melye minde alkalommal ünnepnapo i mondanak a els háro é a utols háro áldás tizenkilen áldá következ tartalomma bír a ősatyák feltámadás Iste szentsége a értelem megtérés megbocsátás megváltás gyógyulás termé áldása számkivetette összegyűjtése a ítélet a eretnekek jámborok Jeruzsále felépítése Dávi dinasztiájána dicsősége a ima szen szolgálat hálaadás áldás A álland 1-3 17-1 áldáso inkáb hála közbeeső 4-1 könyörg tartalmúak Ez a imát miutá közsé elimádkozta a előimádkoz megismétli Eze ismétlésné mondjá kedusá néh szlichosz-részleteke illesztene be 1 Szlichósz Böjtnapo 5 Végül befejez része következnek nevezetesen tachanu l tóraolvasá 1 o ásr 1 o olen 1 o Zsoltáro 1 Napizsoltáro kinek-kine magánájtatosság része E váz mindennap reggel istentiszteletnek mel következ változásoka szenvedi 1 A els rés a é valamenny napjá azonos a áldozat részb szombat újhol napjá beiktatjá vonatkoz biblia áldozat részt IV Móz 28,9-10 illetőle 11-1 2 hálaad Zsoltáro közü elmara 100 Zsoltá következ napoko szombaton ünnepnapokon jom-kippu előnapján peszac előnapjá é félünnepnapjai mer eze napoko hálaáldozato ne mutatta b jeruzsálem Szentélyben Zsoltá címébe pedi hálaáldoza neve visel Zsoltá helyet beiktatjá szombato é ünnepnapoko 19 34 9 91,135,136 33,92,93 Zsoltárokat Hosán rabb l.o napjá 100 Zsoltár is me beiktatottaka i elmondják Szomba é ünnepnapoko rés befejez áldás helyet hosszab szöveg vismász mondják 3 sem rés gerince biblia szakaszok álland ó változatlan Szombato a els áldá haméi loóre kezdet rész helyet hako joducho mondanak 4 tefill szomba é ünnepnapoko csa hé áldásbó áll Megmara köznapia közü a els é utols 3 1 3 17-1 közbees 1 4-1 helyet egy a ünneprő szombatró szól kerül Előimádkoz álta val ismétlésko néh költő részeke illesztene b 1 Piju 5 befejez része közü bizonyo napoko tackanu elmarad tóraolvasá zsinagógá napo szerin változik a ásr néh részeive együt délutánr tevődi át olen é nap Zsoltáro állandóak L mé Kadis

14247.h

CÍMSZ Sachari

SZÓCIK 10 Zsolt mizm leszo Zsol 104.3 113.2- 135.13:103.1 I.Ki 16.3 Zsol 10.1 33.1 Pél 2 Zsol 3 1 33. 132. 135. 9 1 7 3 20.1 je chev Zso 84. 144. 14 ás 146-15 Zsol 8 5 13 2 Krónik 2 10-1 Nechem 6-1 I Móz 1 3 v.-t 1 1 v.-i dicsé dalok tartalma bibli részek befeje áldá jistabac tulajdonképp va i i kezdődi horchuva me cs közöss Minj jelenlétéb mondhat ró gerinc se i alkotj megelőző k áldás befejezés ped e áldá mondana beveze áld jóc őrt jócérhamórószi másod pedigahá rabbót beahavó terje Ma se szakasz következne nevezetes se Móz 4- vehó som Mó 1 13-2 cici I Mó 1 37-4 befeje áld i kezdőd eme véjác go jiszróél tar i főrés teflll va illetől későb betold folyt áldásmondá Állan rész mely mind alkalomma ünnepnap mondana el hár utol hár áldá tizenkile áld követke tartalomm bí ősatyá feltámadá Ist szentség értele megtéré megbocsátá megváltá gyógyulá term áldás számkivetett összegyűjtés ítéle eretneke jámboro Jeruzsál felépítés Dáv dinasztiáján dicsőség im sze szolgála hálaadá áldá állan 1- 17- áldás inká hál közbees 4- könyör tartalmúa E imá miut közs elimádkozt előimádko megismétl Ez ismétlésn mondj kedus né szlichosz-részletek illeszten b Szlichós Böjtnap Végü befeje rész következne nevezetese tachan tóraolvas ás ole Zsoltár Napizsoltár kinek-kin magánájtatossá rész vá mindenna regge istentiszteletne me követke változások szenved el ré valamenn napj azono áldoza rész szomba újho napj beiktatj vonatko bibli áldoza rész I Mó 28,9-1 illetől 11- hálaa Zsoltár köz elmar 10 Zsolt követke napok szombato ünnepnapoko jom-kipp előnapjá pesza előnapj félünnepnapja me ez napok hálaáldozat n mutatt jeruzsále Szentélybe Zsolt címéb ped hálaáldoz nev vise Zsolt helye beiktatj szombat ünnepnapok 1 3 91,135,13 33,92,9 Zsoltároka Hosá rab l. napj 10 Zsoltá i m beiktatottak elmondjá Szomb ünnepnapok ré befeje áldá helye hossza szöve vismás mondjá se ré gerinc bibli szakaszo állan változatla Szombat el áld hamé loór kezde rés helye hak joduch mondana tefil szomb ünnepnapok cs h áldásb ál Megmar köznapi köz el utol 17- közbee 4- helye eg ünnepr szombatr szó kerü Előimádko ált va ismétlésk né költ részek illeszten Pij befeje rész köz bizony napok tackan elmara tóraolvas zsinagóg nap szeri változi ás né részeiv együ délután tevőd á ole na Zsoltár állandóa m Kadi

14247.

CÍMS Sachar

SZÓCI 1 Zsol miz lesz Zso 104. 113.2 135.13:103. I.K 16. Zso 10. 33. Pé Zso 33 132 135 20. j che Zs 84 144 1 á 146-1 Zso 1 Króni 10- Neche 6- Mó v.- v.- dics dalo tartalm bibl része befej áld jistaba tulajdonkép v kezdőd horchuv m c közös Min jelenlété mondha r gerin s alkot megelőz áldá befejezé pe áld mondan bevez ál jó őr jócérhamórósz máso pedigah rabbó beahav terj M s szakas következn nevezete s Mó 4 veh so M 13- cic M 37- befej ál kezdő em véjá g jiszróé ta főré tefll v illető késő betol foly áldásmond Álla rés mel min alkalomm ünnepna mondan e há uto há áld tizenkil ál követk tartalom b ősaty feltámad Is szentsé értel megtér megbocsát megvált gyógyul ter áldá számkivetet összegyűjté ítél eretnek jámbor Jeruzsá felépíté Dá dinasztiájá dicsősé i sz szolgál hálaad áld álla 1 17 áldá ink há közbee 4 könyö tartalmú im miu köz elimádkoz előimádk megismét E ismétlés mond kedu n szlichosz-részlete illeszte Szlichó Böjtna Vég befej rés következn nevezetes tacha tóraolva á ol Zsoltá Napizsoltá kinek-ki magánájtatoss rés v mindenn regg istentiszteletn m követk változáso szenve e r valamen nap azon áldoz rés szomb újh nap beiktat vonatk bibl áldoz rés M 28,9- illető 11 hála Zsoltá kö elma 1 Zsol követk napo szombat ünnepnapok jom-kip előnapj pesz előnap félünnepnapj m e napo hálaáldoza mutat jeruzsál Szentélyb Zsol címé pe hálaáldo ne vis Zsol hely beiktat szomba ünnepnapo 91,135,1 33,92, Zsoltárok Hos ra l nap 1 Zsolt beiktatotta elmondj Szom ünnepnapo r befej áld hely hossz szöv vismá mondj s r gerin bibl szakasz álla változatl Szomba e ál ham loó kezd ré hely ha joduc mondan tefi szom ünnepnapo c áldás á Megma köznap kö e uto 17 közbe 4 hely e ünnep szombat sz ker Előimádk ál v ismétlés n köl része illeszte Pi befej rés kö bizon napo tacka elmar tóraolva zsinagó na szer változ á n részei egy délutá tevő ol n Zsoltá állandó Kad

14247

CÍM Sacha

SZÓC Zso mi les Zs 104 113. 135.13:103 I. 16 Zs 10 33 P Zs 3 13 13 20 ch Z 8 14 146- Zs Krón 10 Nech 6 M v. v. dic dal tartal bib rész befe ál jistab tulajdonké kezdő horchu közö Mi jelenlét mondh geri alko megelő áld befejez p ál monda beve á j ő jócérhamórós más pediga rabb beaha ter szaka következ nevezet M ve s 13 ci 37 befe á kezd e véj jiszró t főr tefl illet kés beto fol áldásmon Áll ré me mi alkalom ünnepn monda h ut h ál tizenki á követ tartalo ősat feltáma I szents érte megté megbocsá megvál gyógyu te áld számkivete összegyűjt íté eretne jámbo Jeruzs felépít D dinasztiáj dicsős s szolgá hálaa ál áll 1 áld in h közbe köny tartalm i mi kö elimádko előimád megismé ismétlé mon ked szlichosz-részlet illeszt Szlich Böjtn Vé befe ré következ nevezete tach tóraolv o Zsolt Napizsolt kinek-k magánájtatos ré minden reg istentisztelet követ változás szenv valame na azo áldo ré szom új na beikta vonat bib áldo ré 28,9 illet 1 hál Zsolt k elm Zso követ nap szomba ünnepnapo jom-ki előnap pes előna félünnepnap nap hálaáldoz muta jeruzsá Szentély Zso cím p hálaáld n vi Zso hel beikta szomb ünnepnap 91,135, 33,92 Zsoltáro Ho r na Zsol beiktatott elmond Szo ünnepnap befe ál hel hoss szö vism mond geri bib szakas áll változat Szomb á ha lo kez r hel h jodu monda tef szo ünnepnap áldá Megm közna k ut 1 közb hel ünne szomba s ke Előimád á ismétlé kö rész illeszt P befe ré k bizo nap tack elma tóraolv zsinag n sze válto része eg délut tev o Zsolt álland Ka

1424

CÍ Sach

SZÓ Zs m le Z 10 113 135.13:10 I 1 Z 1 3 Z 1 1 2 c 1 146 Z Kró 1 Nec v v di da tarta bi rés bef á jista tulajdonk kezd horch köz M jelenlé mond ger alk megel ál befeje á mond bev jócérhamóró má pedig rab beah te szak követke neveze v 1 c 3 bef kez vé jiszr fő tef ille ké bet fo áldásmo Ál r m m alkalo ünnep mond u á tizenk köve tartal ősa feltám szent ért megt megbocs megvá gyógy t ál számkivet összegyűj ít eretn jámb Jeruz felépí dinasztiá dicső szolg hála á ál ál i közb kön tartal m k elimádk előimá megism ismétl mo ke szlichosz-részle illesz Szlic Böjt V bef r követke nevezet tac tóraol Zsol Napizsol kinek- magánájtato r minde re istentisztele köve változá szen valam n az áld r szo ú n beikt vona bi áld r 28, ille há Zsol el Zs köve na szomb ünnepnap jom-k előna pe előn félünnepna na hálaáldo mut jeruzs Szentél Zs cí hálaál v Zs he beikt szom ünnepna 91,135 33,9 Zsoltár H n Zso beiktatot elmon Sz ünnepna bef á he hos sz vis mon ger bi szaka ál változa Szom h l ke he jod mond te sz ünnepna áld Meg közn u köz he ünn szomb k Előimá ismétl k rés illesz bef r biz na tac elm tóraol zsina sz vált rész e délu te Zsol állan K