14248.htm

CÍMSZÓ: Sac-mac

SZÓCIKK: Sac-mac, közhasználatú rövidítése a sliachcibur (l. o.) és a more cedek szavaknak. Oly férfiút jelöl, ki a községben mind az előimádkozói, mind pedig a rabbinusi teendőket végzi. A népies nyelvhasználatban a sokfoglalkozású emberre is vonatkoztatják.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4248. címszó a lexikon => 761. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14248.htm

CÍMSZÓ: Sac-mac

SZÓCIKK: Sac-mac, közhasználatú rövidítése a sliachcibur l. o. és a more cedek szavaknak. Oly férfiút jelöl, ki a községben mind az előimádkozói, mind pedig a rabbinusi teendőket végzi. A népies nyelvhasználatban a sokfoglalkozású emberre is vonatkoztatják.

14248.ht

CÍMSZÓ Sac-ma

SZÓCIKK Sac-mac közhasználat rövidítés sliachcibu l o é mor cede szavaknak Ol férfiú jelöl k községbe min a előimádkozói min pedi rabbinus teendőke végzi népie nyelvhasználatba sokfoglalkozás emberr i vonatkoztatják

14248.h

CÍMSZ Sac-m

SZÓCIK Sac-ma közhasznála rövidíté sliachcib mo ced szavakna O férfi jelö községb mi előimádkozó mi ped rabbinu teendők végz népi nyelvhasználatb sokfoglalkozá ember vonatkoztatjá

14248.

CÍMS Sac-

SZÓCI Sac-m közhasznál rövidít sliachci m ce szavakn férf jel község m előimádkoz m pe rabbin teendő vég nép nyelvhasználat sokfoglalkoz embe vonatkoztatj

14248

CÍM Sac

SZÓC Sac- közhaszná rövidí sliachc c szavak fér je közsé előimádko p rabbi teend vé né nyelvhasznála sokfoglalko emb vonatkoztat

1424

CÍ Sa

SZÓ Sac közhaszn rövid sliach szava fé j közs előimádk rabb teen v n nyelvhasznál sokfoglalk em vonatkozta