14250.htm

CÍMSZÓ: Ság

SZEMÉLYNÉV: Ság Manó

SZÓCIKK: Ság Manó, országgyűlési képviselő, ügyvéd, szül. Ivánkán 1852. Cikkei az ügyvédi szaksajtóban, továbbá a Budapester Tagblattban és a Magyar Hírlapban jelennek meg. Haláláig a függetlenségi párt híve volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4250. címszó a lexikon => 761. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14250.htm

CÍMSZÓ: Ság

SZEMÉLYNÉV: Ság Manó

SZÓCIKK: Ság Manó, országgyűlési képviselő, ügyvéd, szül. Ivánkán 1852. Cikkei az ügyvédi szaksajtóban, továbbá a Budapester Tagblattban és a Magyar Hírlapban jelennek meg. Haláláig a függetlenségi párt híve volt.

14250.ht

CÍMSZÓ Sá

SZEMÉLYNÉV Sá Man

SZÓCIKK Sá Manó országgyűlés képviselő ügyvéd szül Ivánká 1852 Cikke a ügyvéd szaksajtóban tovább Budapeste Tagblattba é Magya Hírlapba jelenne meg Halálái függetlenség pár hív volt

14250.h

CÍMSZ S

SZEMÉLYNÉ S Ma

SZÓCIK S Man országgyűlé képvisel ügyvé szü Ivánk 185 Cikk ügyvé szaksajtóba továb Budapest Tagblattb Magy Hírlapb jelenn me Halálá függetlensé pá hí vol

14250.

CÍMS

SZEMÉLYN M

SZÓCI Ma országgyűl képvise ügyv sz Iván 18 Cik ügyv szaksajtób tová Budapes Tagblatt Mag Hírlap jelen m Halál függetlens p h vo

14250

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC M országgyű képvis ügy s Ivá 1 Ci ügy szaksajtó tov Budape Tagblat Ma Hírla jele Halá független v

1425SZEMÉL

SZÓ országgy képvi üg Iv C üg szaksajt to Budap Tagbla M Hírl jel Hal függetle