14256.htm

CÍMSZÓ: Salamon

SZEMÉLYNÉV: Salamon Béla

SZÓCIKK: Salamon, 1. Béla, színész, színigazgató, szül. Beregrákoson 1885. négy polgári iskolát végzett, majd a kereskedői pályára lépett. Később színész lett és humoros alakításaival nagy népszerűséget szerzett. Utóbb Nagy Endrével társult és azóta a Terézkörúti Színpad igazgatója.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4256. címszó a lexikon => 762. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14256.htm

CÍMSZÓ: Salamon

SZEMÉLYNÉV: Salamon Béla

SZÓCIKK: Salamon, 1. Béla, színész, színigazgató, szül. Beregrákoson 1885. négy polgári iskolát végzett, majd a kereskedői pályára lépett. Később színész lett és humoros alakításaival nagy népszerűséget szerzett. Utóbb Nagy Endrével társult és azóta a Terézkörúti Színpad igazgatója.

14256.ht

CÍMSZÓ Salamo

SZEMÉLYNÉV Salamo Bél

SZÓCIKK Salamon 1 Béla színész színigazgató szül Beregrákoso 1885 nég polgár iskolá végzett maj kereskedő pályár lépett Későb színés let é humoro alakításaiva nag népszerűsége szerzett Utób Nag Endréve társul é azót Terézkörút Színpa igazgatója

14256.h

CÍMSZ Salam

SZEMÉLYNÉ Salam Bé

SZÓCIK Salamo Bél színés színigazgat szü Beregrákos 188 né polgá iskol végzet ma keresked pályá lépet Késő színé le humor alakításaiv na népszerűség szerzet Utó Na Endrév társu azó Terézkörú Színp igazgatój

14256.

CÍMS Sala

SZEMÉLYN Sala B

SZÓCI Salam Bé színé színigazga sz Beregráko 18 n polg isko végze m kereske pály lépe Kés szín l humo alakításai n népszerűsé szerze Ut N Endré társ az Terézkör Szín igazgató

14256

CÍM Sal

SZEMÉLY Sal

SZÓC Sala B szín színigazg s Beregrák 1 pol isk végz keresk pál lép Ké szí hum alakítása népszerűs szerz U Endr tár a Terézkö Szí igazgat

1425

CÍ Sa

SZEMÉL Sa

SZÓ Sal szí színigaz Beregrá po is vég keres pá lé K sz hu alakítás népszerű szer End tá Terézk Sz igazga