14259.htm

CÍMSZÓ: Salamon

SZEMÉLYNÉV: Salamon László

SZÓCIKK: Salamon László, író és újságíró, szül. Nagyváradon 1891. Három verseskötete jelent meg, legelismertebb a Végtelen Élet c. Kritikái és publicisztikai írásai megjelentek az Új Kelet c. kolozsvári napilapban és számos folyóiratban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4259. címszó a lexikon => 763. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14259.htm

CÍMSZÓ: Salamon

SZEMÉLYNÉV: Salamon László

SZÓCIKK: Salamon László, író és újságíró, szül. Nagyváradon 1891. Három verseskötete jelent meg, legelismertebb a Végtelen Élet c. Kritikái és publicisztikai írásai megjelentek az Új Kelet c. kolozsvári napilapban és számos folyóiratban.

14259.ht

CÍMSZÓ Salamo

SZEMÉLYNÉV Salamo Lászl

SZÓCIKK Salamo László ír é újságíró szül Nagyvárado 1891 Háro verseskötet jelen meg legelismerteb Végtele Éle c Kritiká é publicisztika írása megjelente a Ú Kele c kolozsvár napilapba é számo folyóiratban

14259.h

CÍMSZ Salam

SZEMÉLYNÉ Salam Lász

SZÓCIK Salam Lászl í újságír szü Nagyvárad 189 Hár versesköte jele me legelismerte Végtel Él Kritik publicisztik írás megjelent Kel kolozsvá napilapb szám folyóiratba

14259.

CÍMS Sala

SZEMÉLYN Sala Lás

SZÓCI Sala Lász újságí sz Nagyvára 18 Há versesköt jel m legelismert Végte É Kriti publiciszti írá megjelen Ke kolozsv napilap szá folyóiratb

14259

CÍM Sal

SZEMÉLY Sal Lá

SZÓC Sal Lás újság s Nagyvár 1 H verseskö je legelismer Végt Krit publiciszt ír megjele K kolozs napila sz folyóirat

1425

CÍ Sa

SZEMÉL Sa L

SZÓ Sa Lá újsá Nagyvá versesk j legelisme Vég Kri publicisz í megjel koloz napil s folyóira