14265.htm

CÍMSZÓ: Sámuel

SZEMÉLYNÉV: Sámuel Kornél

SZÓCIKK: Sámuel Kornél, szobrász, szül. Szilágykövesden 1883., elesett az uzsoki szorosban 1914. A háború előtt föltűnt szobrásznemzedék egyik legtehetségesebb tagja volt, aki tiszta plasztikai formákat juttatott kifejezésre, finom ritmusú aktjaiban. Művészi tanulmányait az iparművészeti iskolában kezdte, majd Münchenben folytatta. Először az 1909-iki kiállításon állított ki a Műcsarnokban egy női aktot és ezzel a Harkányi-díjat nyerte el. Menekülő c. férfiaktja és Szeretet c. márványdombormüve a Szépmüv. Múzeumban van. Legkiválóbb alkotása Dávid nemes egyszerüségű férflaktja és Dózsa szobrának vázlata.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4265. címszó a lexikon => 763. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14265.htm

CÍMSZÓ: Sámuel

SZEMÉLYNÉV: Sámuel Kornél

SZÓCIKK: Sámuel Kornél, szobrász, szül. Szilágykövesden 1883., elesett az uzsoki szorosban 1914. A háború előtt föltűnt szobrásznemzedék egyik legtehetségesebb tagja volt, aki tiszta plasztikai formákat juttatott kifejezésre, finom ritmusú aktjaiban. Művészi tanulmányait az iparművészeti iskolában kezdte, majd Münchenben folytatta. Először az 1909-iki kiállításon állított ki a Műcsarnokban egy női aktot és ezzel a Harkányi-díjat nyerte el. Menekülő c. férfiaktja és Szeretet c. márványdombormüve a Szépmüv. Múzeumban van. Legkiválóbb alkotása Dávid nemes egyszerüségű férflaktja és Dózsa szobrának vázlata.

14265.ht

CÍMSZÓ Sámue

SZEMÉLYNÉV Sámue Korné

SZÓCIKK Sámue Kornél szobrász szül Szilágykövesde 1883. eleset a uzsok szorosba 1914 hábor előt föltűn szobrásznemzedé egyi legtehetségeseb tagj volt ak tiszt plasztika formáka juttatot kifejezésre fino ritmus aktjaiban Művész tanulmányai a iparművészet iskolába kezdte maj Münchenbe folytatta Előszö a 1909-ik kiállításo állítot k Műcsarnokba eg nő akto é ezze Harkányi-díja nyert el Menekül c férfiaktj é Szerete c márványdombormüv Szépmüv Múzeumba van Legkiválób alkotás Dávi neme egyszerüség férflaktj é Dózs szobrána vázlata

14265.h

CÍMSZ Sámu

SZEMÉLYNÉ Sámu Korn

SZÓCIK Sámu Korné szobrás szü Szilágykövesd 1883 elese uzso szorosb 191 hábo elő föltű szobrásznemzed egy legtehetségese tag vol a tisz plasztik formák juttato kifejezésr fin ritmu aktjaiba Művés tanulmánya iparművésze iskoláb kezdt ma Münchenb folytatt Elősz 1909-i kiállítás állíto Műcsarnokb e n akt ezz Harkányi-díj nyer e Menekü férfiakt Szeret márványdombormü Szépmü Múzeumb va Legkiváló alkotá Dáv nem egyszerüsé férflakt Dóz szobrán vázlat

14265.

CÍMS Sám

SZEMÉLYN Sám Kor

SZÓCI Sám Korn szobrá sz Szilágyköves 188 eles uzs szoros 19 háb el fölt szobrásznemze eg legtehetséges ta vo tis plaszti formá juttat kifejezés fi ritm aktjaib Művé tanulmány iparművész iskolá kezd m München folytat Elős 1909- kiállítá állít Műcsarnok ak ez Harkányi-dí nye Menek férfiak Szere márványdomborm Szépm Múzeum v Legkivál alkot Dá ne egyszerüs férflak Dó szobrá vázla

14265

CÍM Sá

SZEMÉLY Sá Ko

SZÓC Sá Kor szobr s Szilágyköve 18 ele uz szoro 1 há e föl szobrásznemz e legtehetsége t v ti plaszt form jutta kifejezé f rit aktjai Műv tanulmán iparművés iskol kez Münche folyta Elő 1909 kiállít állí Műcsarno a e Harkányi-d ny Mene férfia Szer márványdombor Szép Múzeu Legkivá alko D n egyszerü férfla D szobr vázl

1426

CÍ S

SZEMÉL S K

SZÓ S Ko szob Szilágyköv 1 el u szor h fö szobrásznem legtehetség t plasz for jutt kifejez ri aktja Mű tanulmá iparművé isko ke Münch folyt El 190 kiállí áll Műcsarn Harkányi- n Men férfi Sze márványdombo Szé Múze Legkiv alk egyszer férfl szob váz