14270.htm

CÍMSZÓ: Sándor

SZEMÉLYNÉV: Sándor Mihály

SZÓCIKK: "Sándor, 1. Mihály*, hírlapíró, szül. Budapesten 1874 júl. 9., megh. u. o. 1928. márc. 22. 1902-ben a Magyar Szó, azután a Budapesti Napló, majd a Pester Lloyd sportrovatának vezetője és politikai cikkírója. Nagy szerepet játszott az újságírói közéletben is; az Újságírók Szanatórium Egyesületének alelnöke, a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézete felügyelő-bizottságának elnöke volt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4270. címszó a lexikon => 764. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14270.htm

CÍMSZÓ: Sándor

SZEMÉLYNÉV: Sándor Mihály

SZÓCIKK: Sándor, 1. Mihály*, hírlapíró, szül. Budapesten 1874 júl. 9., megh. u. o. 1928. márc. 22. 1902-ben a Magyar Szó, azután a Budapesti Napló, majd a Pester Lloyd sportrovatának vezetője és politikai cikkírója. Nagy szerepet játszott az újságírói közéletben is; az Újságírók Szanatórium Egyesületének alelnöke, a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézete felügyelő-bizottságának elnöke volt.

14270.ht

CÍMSZÓ Sándo

SZEMÉLYNÉV Sándo Mihál

SZÓCIKK Sándor 1 Mihály* hírlapíró szül Budapeste 187 júl 9. megh u o 1928 márc 22 1902-be Magya Szó azutá Budapest Napló maj Peste Lloy sportrovatána vezetőj é politika cikkírója Nag szerepe játszot a újságíró közéletbe is a Újságíró Szanatóriu Egyesületéne alelnöke Magyarország Hírlapíró Nyugdíjintézet felügyelő-bizottságána elnök volt

14270.h

CÍMSZ Sánd

SZEMÉLYNÉ Sánd Mihá

SZÓCIK Sándo Mihály hírlapír szü Budapest 18 jú 9 meg 192 már 2 1902-b Magy Sz azut Budapes Napl ma Pest Llo sportrovatán vezető politik cikkírój Na szerep játszo újságír közéletb i Újságír Szanatóri Egyesületén alelnök Magyarorszá Hírlapír Nyugdíjintéze felügyelő-bizottságán elnö vol

14270.

CÍMS Sán

SZEMÉLYN Sán Mih

SZÓCI Sánd Mihál hírlapí sz Budapes 1 j me 19 má 1902- Mag S azu Budape Nap m Pes Ll sportrovatá vezet politi cikkíró N szere játsz újságí közélet Újságí Szanatór Egyesületé alelnö Magyarorsz Hírlapí Nyugdíjintéz felügyelő-bizottságá eln vo

14270

CÍM Sá

SZEMÉLY Sá Mi

SZÓC Sán Mihá hírlap s Budape m 1 m 1902 Ma az Budap Na Pe L sportrovat veze polit cikkír szer játs újság közéle Újság Szanató Egyesület aleln Magyarors Hírlap Nyugdíjinté felügyelő-bizottság el v

1427

CÍ S

SZEMÉL S M

SZÓ Sá Mih hírla Budap 190 M a Buda N P sportrova vez poli cikkí sze ját újsá közél Újsá Szanat Egyesüle alel Magyaror Hírla Nyugdíjint felügyelő-bizottsá e