14273.htm

CÍMSZÓ: Sándorfi

SZEMÉLYNÉV: Sándorfi Kamill

SZÓCIKK: "Sándorfi Kamill*, jogi író és kir. táblai bíró, szül. Veszprémben 1880. A budapesti egyetemen tanult és 1905. ügyvédi oklevelet szerzett. 1913. bírói pályára lépett és rövid idő alatt táblai bíró lett. 1918-ban berendelték az igazságügyminisz-térium törvényelőkészítő osztályába. Specialistája a közlekedési jognak, amelyet elő is ad a budapesti egyetem közgazdaságtudományi karán. Önálló jogi művei: A magyar vasúti jog döntvénytára; A munkaügyi bíráskodás ; A világháborúban eltűntek holtnaknyilvánítására vonatkozó szabályok; Szovjetkövetelések és szovjettartozások; A légi közlekedés magyar jogszabályai."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4273. címszó a lexikon => 764. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14273.htm

CÍMSZÓ: Sándorfi

SZEMÉLYNÉV: Sándorfi Kamill

SZÓCIKK: Sándorfi Kamill*, jogi író és kir. táblai bíró, szül. Veszprémben 1880. A budapesti egyetemen tanult és 1905. ügyvédi oklevelet szerzett. 1913. bírói pályára lépett és rövid idő alatt táblai bíró lett. 1918-ban berendelték az igazságügyminisz-térium törvényelőkészítő osztályába. Specialistája a közlekedési jognak, amelyet elő is ad a budapesti egyetem közgazdaságtudományi karán. Önálló jogi művei: A magyar vasúti jog döntvénytára; A munkaügyi bíráskodás ; A világháborúban eltűntek holtnaknyilvánítására vonatkozó szabályok; Szovjetkövetelések és szovjettartozások; A légi közlekedés magyar jogszabályai.

14273.ht

CÍMSZÓ Sándorf

SZEMÉLYNÉV Sándorf Kamil

SZÓCIKK Sándorf Kamill* jog ír é kir tábla bíró szül Veszprémbe 1880 budapest egyeteme tanul é 1905 ügyvéd oklevele szerzett 1913 bíró pályár lépet é rövi id alat tábla bír lett 1918-ba berendelté a igazságügyminisz-tériu törvényelőkészít osztályába Specialistáj közlekedés jognak amelye el i a budapest egyete közgazdaságtudomány karán Önáll jog művei magya vasút jo döntvénytára munkaügy bíráskodá világháborúba eltűnte holtnaknyilvánításár vonatkoz szabályok Szovjetkövetelése é szovjettartozások lég közlekedé magya jogszabályai

14273.h

CÍMSZ Sándor

SZEMÉLYNÉ Sándor Kami

SZÓCIK Sándor Kamill jo í ki tábl bír szü Veszprémb 188 budapes egyetem tanu 190 ügyvé oklevel szerzet 191 bír pályá lépe röv i ala tábl bí let 1918-b berendelt igazságügyminisz-téri törvényelőkészí osztályáb Specialistá közlekedé jogna amely e budapes egyet közgazdaságtudomán kará Önál jo műve magy vasú j döntvénytár munkaüg bíráskod világháborúb eltűnt holtnaknyilvánításá vonatko szabályo Szovjetkövetelés szovjettartozáso lé közleked magy jogszabálya

14273.

CÍMS Sándo

SZEMÉLYN Sándo Kam

SZÓCI Sándo Kamil j k táb bí sz Veszprém 18 budape egyete tan 19 ügyv okleve szerze 19 bí pály lép rö al táb b le 1918- berendel igazságügyminisz-tér törvényelőkész osztályá Specialist közleked jogn amel budape egye közgazdaságtudomá kar Öná j műv mag vas döntvénytá munkaü bírásko világháború eltűn holtnaknyilvánítás vonatk szabály Szovjetkövetelé szovjettartozás l közleke mag jogszabály

14273

CÍM Sánd

SZEMÉLY Sánd Ka

SZÓC Sánd Kami tá b s Veszpré 1 budap egyet ta 1 ügy oklev szerz 1 b pál lé r a tá l 1918 berende igazságügyminisz-té törvényelőkés osztály Specialis közleke jog ame budap egy közgazdaságtudom ka Ön mű ma va döntvényt munka bírásk világhábor eltű holtnaknyilvánítá vonat szabál Szovjetkövetel szovjettartozá közlek ma jogszabál

1427

CÍ Sán

SZEMÉL Sán K

SZÓ Sán Kam t Veszpr buda egye t üg okle szer pá l t 191 berend igazságügyminisz-t törvényelőké osztál Speciali közlek jo am buda eg közgazdaságtudo k Ö m m v döntvény munk bírás világhábo elt holtnaknyilvánít vona szabá Szovjetkövete szovjettartoz közle m jogszabá