14277.htm

CÍMSZÓ: Saphir

SZEMÉLYNÉV: Saphir Zsigmond

SZÓCIKK: Saphir Zsigmond, újságíró, szül. 1806., megh. Pesten 1866 okt. 17. Szerkesztette a Pesther Tageblattot 1839-45-ig, amelybe nagybátyja, S. Móritz (1. o.) is dolgozott. Zsidó tárgyú novellákat is közölt lapjában. Azonkívül szerkesztette a Pesther Sonntagszeitungot is. Mayláth gróffal együtt adta ki az Iris c. költészeti évkönyvet 1840-41-ben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4277. címszó a lexikon => 765. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14277.htm

CÍMSZÓ: Saphir

SZEMÉLYNÉV: Saphir Zsigmond

SZÓCIKK: Saphir Zsigmond, újságíró, szül. 1806., megh. Pesten 1866 okt. 17. Szerkesztette a Pesther Tageblattot 1839-45-ig, amelybe nagybátyja, S. Móritz 1. o. is dolgozott. Zsidó tárgyú novellákat is közölt lapjában. Azonkívül szerkesztette a Pesther Sonntagszeitungot is. Mayláth gróffal együtt adta ki az Iris c. költészeti évkönyvet 1840-41-ben.

14277.ht

CÍMSZÓ Saphi

SZEMÉLYNÉV Saphi Zsigmon

SZÓCIKK Saphi Zsigmond újságíró szül 1806. megh Peste 186 okt 17 Szerkesztett Pesthe Tageblatto 1839-45-ig amelyb nagybátyja S Mórit 1 o i dolgozott Zsid tárgy novelláka i közöl lapjában Azonkívü szerkesztett Pesthe Sonntagszeitungo is Maylát gróffa együt adt k a Iri c költészet évkönyve 1840-41-ben

14277.h

CÍMSZ Saph

SZEMÉLYNÉ Saph Zsigmo

SZÓCIK Saph Zsigmon újságír szü 1806 meg Pest 18 ok 1 Szerkesztet Pesth Tageblatt 1839-45-i amely nagybátyj Móri dolgozot Zsi tárg novellák közö lapjába Azonkív szerkesztet Pesth Sonntagszeitung i Maylá gróff együ ad Ir költésze évkönyv 1840-41-be

14277.

CÍMS Sap

SZEMÉLYN Sap Zsigm

SZÓCI Sap Zsigmo újságí sz 180 me Pes 1 o Szerkeszte Pest Tageblat 1839-45- amel nagybáty Mór dolgozo Zs tár novellá köz lapjáb Azonkí szerkeszte Pest Sonntagszeitun Mayl gróf egy a I költész évköny 1840-41-b

14277

CÍM Sa

SZEMÉLY Sa Zsig

SZÓC Sa Zsigm újság s 18 m Pe Szerkeszt Pes Tagebla 1839-45 ame nagybát Mó dolgoz Z tá novell kö lapjá Azonk szerkeszt Pes Sonntagszeitu May gró eg költés évkön 1840-41-

1427

CÍ S

SZEMÉL S Zsi

SZÓ S Zsig újsá 1 P Szerkesz Pe Tagebl 1839-4 am nagybá M dolgo t novel k lapj Azon szerkesz Pe Sonntagszeit Ma gr e költé évkö 1840-41