14280.htm

CÍMSZÓ: Sarkadi

SZEMÉLYNÉV: Sarkadi Aladár

SZÓCIKK: Sarkadi, 1. Aladár, színművész, szül. Budapesten 1874. Középiskolái elvégzése után színésznek ment, előbb vándortársulatoknál, később nagyobb vidéki színházaknál működött. Pestre felkerülve, komikus szerepekben figyelemreméltó sikereket aratott, úgy hogy Bécsbe hívták, ahol a Roland Bühnét egy évig vezette és kedvelt művésze lett az osztrák fővárosnak. Később a Vígszínház tagja lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4280. címszó a lexikon => 765. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14280.htm

CÍMSZÓ: Sarkadi

SZEMÉLYNÉV: Sarkadi Aladár

SZÓCIKK: Sarkadi, 1. Aladár, színművész, szül. Budapesten 1874. Középiskolái elvégzése után színésznek ment, előbb vándortársulatoknál, később nagyobb vidéki színházaknál működött. Pestre felkerülve, komikus szerepekben figyelemreméltó sikereket aratott, úgy hogy Bécsbe hívták, ahol a Roland Bühnét egy évig vezette és kedvelt művésze lett az osztrák fővárosnak. Később a Vígszínház tagja lett.

14280.ht

CÍMSZÓ Sarkad

SZEMÉLYNÉV Sarkad Aladá

SZÓCIKK Sarkadi 1 Aladár színművész szül Budapeste 1874 Középiskolá elvégzés utá színészne ment előb vándortársulatoknál későb nagyob vidék színházakná működött Pestr felkerülve komiku szerepekbe figyelemremélt sikereke aratott úg hog Bécsb hívták aho Rolan Bühné eg évi vezett é kedvel művész let a osztrá fővárosnak Későb Vígszínhá tagj lett

14280.h

CÍMSZ Sarka

SZEMÉLYNÉ Sarka Alad

SZÓCIK Sarkad Aladá színművés szü Budapest 187 Középiskol elvégzé ut színészn men elő vándortársulatokná késő nagyo vidé színházakn működöt Pest felkerülv komik szerepekb figyelemremél sikerek aratot ú ho Bécs hívtá ah Rola Bühn e év vezet kedve művés le osztr fővárosna Késő Vígszính tag let

14280.

CÍMS Sark

SZEMÉLYN Sark Ala

SZÓCI Sarka Alad színművé sz Budapes 18 Középisko elvégz u színész me el vándortársulatokn kés nagy vid színházak működö Pes felkerül komi szerepek figyelemremé sikere arato h Béc hívt a Rol Büh é veze kedv művé l oszt fővárosn Kés Vígszín ta le

14280

CÍM Sar

SZEMÉLY Sar Al

SZÓC Sark Ala színműv s Budape 1 Középisk elvég színés m e vándortársulatok ké nag vi színháza működ Pe felkerü kom szerepe figyelemrem siker arat Bé hív Ro Bü vez ked műv osz főváros Ké Vígszí t l

1428

CÍ Sa

SZEMÉL Sa A

SZÓ Sar Al színmű Budap Középis elvé színé vándortársulato k na v színház műkö P felker ko szerep figyelemre sike ara B hí R B ve ke mű os főváro K Vígsz