14282.htm

CÍMSZÓ: Sarkadi

SZEMÉLYNÉV: Sarkadi Emil

SZÓCIKK: Sarkadi Emil, festő, szül. Bécsben 1881., megh. 1908. Az iparrajz iskolában, majd a bécsi akadémián, utána pedig a mintarajziskolán tanult. Münchenben és Parisban is dolgozott. Főleg dekoratív rajzokat, plakátokat, könyvillusztrációkat, könyveimlapokat készített.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4282. címszó a lexikon => 766. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14282.htm

CÍMSZÓ: Sarkadi

SZEMÉLYNÉV: Sarkadi Emil

SZÓCIKK: Sarkadi Emil, festő, szül. Bécsben 1881., megh. 1908. Az iparrajz iskolában, majd a bécsi akadémián, utána pedig a mintarajziskolán tanult. Münchenben és Parisban is dolgozott. Főleg dekoratív rajzokat, plakátokat, könyvillusztrációkat, könyveimlapokat készített.

14282.ht

CÍMSZÓ Sarkad

SZEMÉLYNÉV Sarkad Emi

SZÓCIKK Sarkad Emil festő szül Bécsbe 1881. megh 1908 A iparraj iskolában maj bécs akadémián után pedi mintarajziskolá tanult Münchenbe é Parisba i dolgozott Főle dekoratí rajzokat plakátokat könyvillusztrációkat könyveimlapoka készített

14282.h

CÍMSZ Sarka

SZEMÉLYNÉ Sarka Em

SZÓCIK Sarka Emi fest szü Bécsb 1881 meg 190 iparra iskolába ma béc akadémiá utá ped mintarajziskol tanul Münchenb Parisb dolgozot Fől dekorat rajzoka plakátoka könyvillusztrációka könyveimlapok készítet

14282.

CÍMS Sark

SZEMÉLYN Sark E

SZÓCI Sark Em fes sz Bécs 188 me 19 iparr iskoláb m bé akadémi ut pe mintarajzisko tanu München Paris dolgozo Fő dekora rajzok plakátok könyvillusztrációk könyveimlapo készíte

14282

CÍM Sar

SZEMÉLY Sar

SZÓC Sar E fe s Béc 18 m 1 ipar iskolá b akadém u p mintarajzisk tan Münche Pari dolgoz F dekor rajzo plakáto könyvillusztráció könyveimlap készít

1428

CÍ Sa

SZEMÉL Sa

SZÓ Sa f Bé 1 ipa iskol akadé mintarajzis ta Münch Par dolgo deko rajz plakát könyvillusztráci könyveimla készí