14283.htm

CÍMSZÓ: Sarkadi

SZEMÉLYNÉV: Sarkadi Leó

SZÓCIKK: Sarkadi Leó, író és festő, szül. Budapesten 1884. Eredménytelen itthoni kísérletek után fiatal korában külföldre került. Londonban négy angol színdarabja jelent meg. Sikerei közben hirtelenül áttért a pikturára 44 éves korában és New-Yorkba költözött, ahol Pogány Willyvel (1. o.) együtt rendezett képkiállítása általános feltűnést keltett. Jelenleg is New-Yorkban él.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4283. címszó a lexikon => 766. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14283.htm

CÍMSZÓ: Sarkadi

SZEMÉLYNÉV: Sarkadi Leó

SZÓCIKK: Sarkadi Leó, író és festő, szül. Budapesten 1884. Eredménytelen itthoni kísérletek után fiatal korában külföldre került. Londonban négy angol színdarabja jelent meg. Sikerei közben hirtelenül áttért a pikturára 44 éves korában és New-Yorkba költözött, ahol Pogány Willyvel 1. o. együtt rendezett képkiállítása általános feltűnést keltett. Jelenleg is New-Yorkban él.

14283.ht

CÍMSZÓ Sarkad

SZEMÉLYNÉV Sarkad Le

SZÓCIKK Sarkad Leó ír é festő szül Budapeste 1884 Eredménytele itthon kísérlete utá fiata korába külföldr került Londonba nég ango színdarabj jelen meg Sikere közbe hirtelenü áttér pikturár 4 éve korába é New-Yorkb költözött aho Pogán Willyve 1 o együt rendezet képkiállítás általáno feltűnés keltett Jelenle i New-Yorkba él

14283.h

CÍMSZ Sarka

SZEMÉLYNÉ Sarka L

SZÓCIK Sarka Le í fest szü Budapest 188 Eredménytel ittho kísérlet ut fiat koráb külföld kerül Londonb né ang színdarab jele me Siker közb hirtelen átté pikturá év koráb New-York költözöt ah Pogá Willyv együ rendeze képkiállítá általán feltűné keltet Jelenl New-Yorkb é

14283.

CÍMS Sark

SZEMÉLYN Sark

SZÓCI Sark L fes sz Budapes 18 Eredményte itth kísérle u fia korá külföl kerü London n an színdara jel m Sike köz hirtele átt piktur é korá New-Yor költözö a Pog Willy egy rendez képkiállít általá feltűn kelte Jelen New-York

14283

CÍM Sar

SZEMÉLY Sar

SZÓC Sar fe s Budape 1 Eredményt itt kísérl fi kor külfö ker Londo a színdar je Sik kö hirtel át piktu kor New-Yo költöz Po Will eg rende képkiállí által feltű kelt Jele New-Yor

1428

CÍ Sa

SZEMÉL Sa

SZÓ Sa f Budap Eredmény it kísér f ko külf ke Lond színda j Si k hirte á pikt ko New-Y költö P Wil e rend képkiáll álta felt kel Jel New-Yo