14290.htm

CÍMSZÓ: Sas

SZEMÉLYNÉV: Sas Ignác

SZÓCIKK: Sas Náci, zeneszerző, Ányos Laci (1. o.) fivére, szül. Budapesten 1875 márc. 29., megh. u. o. 1926 őszén. Népszerű dalszerző volt, akinek dalait mindenütt ismerték és játszották az országban. Háromszáznál több dalkompoziciót írt. S. élete végén megvakult.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4290. címszó a lexikon => 767. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14290.htm

CÍMSZÓ: Sas

SZEMÉLYNÉV: Sas Ignác

SZÓCIKK: Sas Náci, zeneszerző, Ányos Laci 1. o. fivére, szül. Budapesten 1875 márc. 29., megh. u. o. 1926 őszén. Népszerű dalszerző volt, akinek dalait mindenütt ismerték és játszották az országban. Háromszáznál több dalkompoziciót írt. S. élete végén megvakult.

14290.ht

CÍMSZÓ Sa

SZEMÉLYNÉV Sa Igná

SZÓCIKK Sa Náci zeneszerző Ányo Lac 1 o fivére szül Budapeste 187 márc 29. megh u o 192 őszén Népszer dalszerz volt akine dalai mindenüt ismerté é játszottá a országban Háromszázná töb dalkompozició írt S élet végé megvakult

14290.h

CÍMSZ S

SZEMÉLYNÉ S Ign

SZÓCIK S Nác zeneszerz Ány La fivér szü Budapest 18 már 29 meg 19 őszé Népsze dalszer vol akin dala mindenü ismert játszott országba Háromszázn tö dalkompozici ír éle vég megvakul

14290.

CÍMS

SZEMÉLYN Ig

SZÓCI Ná zeneszer Án L fivé sz Budapes 1 má 2 me 1 ősz Népsz dalsze vo aki dal minden ismer játszot országb Háromszáz t dalkompozic í él vé megvaku

14290

CÍM

SZEMÉLY I

SZÓC N zenesze Á fiv s Budape m m ős Néps dalsz v ak da minde isme játszo ország Háromszá dalkompozi é v megvak

1429SZEMÉL

SZÓ zenesz fi Budap ő Nép dals a d mind ism játsz orszá Háromsz dalkompoz megva