14295.htm

CÍMSZÓ: Schachter

SZEMÉLYNÉV: Schachter Dezső

SZÓCIKK: Schachter, 1. Dezső, orvos, szaklapszer-kesztö, szül. Budapesten 1897 máj. 24. S. Miksa (1. o.) fia, Egyetemi tanulmányait Budapesten és Heidelbergben végezte. 1926-ban megalapította az Orvostudományi Szemle c. havi folyóiratot. 1928 okt. óta szerkeszti a Gyógyászatot is. Ebben a lapban jelennek meg tudományos cikkei.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4295. címszó a lexikon => 768. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14295.htm

CÍMSZÓ: Schachter

SZEMÉLYNÉV: Schachter Dezső

SZÓCIKK: Schachter, 1. Dezső, orvos, szaklapszer-kesztö, szül. Budapesten 1897 máj. 24. S. Miksa 1. o. fia, Egyetemi tanulmányait Budapesten és Heidelbergben végezte. 1926-ban megalapította az Orvostudományi Szemle c. havi folyóiratot. 1928 okt. óta szerkeszti a Gyógyászatot is. Ebben a lapban jelennek meg tudományos cikkei.

14295.ht

CÍMSZÓ Schachte

SZEMÉLYNÉV Schachte Dezs

SZÓCIKK Schachter 1 Dezső orvos szaklapszer-kesztö szül Budapeste 189 máj 24 S Miks 1 o fia Egyetem tanulmányai Budapeste é Heidelbergbe végezte 1926-ba megalapított a Orvostudomány Szeml c hav folyóiratot 192 okt ót szerkeszt Gyógyászato is Ebbe lapba jelenne me tudományo cikkei

14295.h

CÍMSZ Schacht

SZEMÉLYNÉ Schacht Dez

SZÓCIK Schachte Dezs orvo szaklapszer-keszt szü Budapest 18 má 2 Mik fi Egyete tanulmánya Budapest Heidelbergb végezt 1926-b megalapítot Orvostudomán Szem ha folyóirato 19 ok ó szerkesz Gyógyászat i Ebb lapb jelenn m tudomány cikke

14295.

CÍMS Schach

SZEMÉLYN Schach De

SZÓCI Schacht Dez orv szaklapszer-kesz sz Budapes 1 m Mi f Egyet tanulmány Budapes Heidelberg végez 1926- megalapíto Orvostudomá Sze h folyóirat 1 o szerkes Gyógyásza Eb lap jelen tudomán cikk

14295

CÍM Schac

SZEMÉLY Schac D

SZÓC Schach De or szaklapszer-kes s Budape M Egye tanulmán Budape Heidelber vége 1926 megalapít Orvostudom Sz folyóira szerke Gyógyász E la jele tudomá cik

1429

CÍ Scha

SZEMÉL Scha

SZÓ Schac D o szaklapszer-ke Budap Egy tanulmá Budap Heidelbe vég 192 megalapí Orvostudo S folyóir szerk Gyógyás l jel tudom ci