14299.htm

CÍMSZÓ: Scheiber

SZEMÉLYNÉV: Scheiber Lajos

SZÓCIKK: Scheiber Lajos, rabbi, szül. Nemeshollóson 1867 febr. 9. 1885-95-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1901-ben avatták rabbivá. Azóta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára, 1901. a VIII. kerület templomkörzetónek rabbijává nevezték ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4299. címszó a lexikon => 770. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14299.htm

CÍMSZÓ: Scheiber

SZEMÉLYNÉV: Scheiber Lajos

SZÓCIKK: Scheiber Lajos, rabbi, szül. Nemeshollóson 1867 febr. 9. 1885-95-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1901-ben avatták rabbivá. Azóta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára, 1901. a VIII. kerület templomkörzetónek rabbijává nevezték ki.

14299.ht

CÍMSZÓ Scheibe

SZEMÉLYNÉV Scheibe Lajo

SZÓCIKK Scheibe Lajos rabbi szül Nemeshollóso 186 febr 9 1885-95-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1901-be avattá rabbivá Azót Pest Izraelit Hitközsé vallástanára 1901 VIII kerüle templomkörzetóne rabbijáv nevezté ki

14299.h

CÍMSZ Scheib

SZEMÉLYNÉ Scheib Laj

SZÓCIK Scheib Lajo rabb szü Nemeshollós 18 feb 1885-95- vo budapes Rabbikép növendék 1901-b avatt rabbiv Azó Pes Izraeli Hitközs vallástanár 190 VII kerül templomkörzetón rabbijá nevezt k

14299.

CÍMS Schei

SZEMÉLYN Schei La

SZÓCI Schei Laj rab sz Nemesholló 1 fe 1885-95 v budape Rabbiké növendé 1901- avat rabbi Az Pe Izrael Hitköz vallástaná 19 VI kerü templomkörzetó rabbij nevez

14299

CÍM Sche

SZEMÉLY Sche L

SZÓC Sche La ra s Nemesholl f 1885-9 budap Rabbik növend 1901 ava rabb A P Izrae Hitkö vallástan 1 V ker templomkörzet rabbi neve

1429

CÍ Sch

SZEMÉL Sch

SZÓ Sch L r Nemeshol 1885- buda Rabbi növen 190 av rab Izra Hitk vallásta ke templomkörze rabb nev