14301.htm

CÍMSZÓ: Scherl

SZEMÉLYNÉV: Scherl Ervin

SZÓCIKK: Scherl Ervin, publicista, szül. Szombathelyen 1883. A budapesti, berlini és heidelbergi egyetemeken jogi és filozófiai tanulmányokat folytatott, majd hírlapíró lett. Előbb a Neues Pester Journal munkatársa volt, később néhány évig a Budapester Tagblattot szerkesztette, 1918. pedig a Pester Lloyd kötelékébe lépett. Jelenleg a bécsi Neue Freie Presse budapesti szerkesztője és nagy figyelmet keltő cikkekben tájékoztatja az osztrák világlapot Magyarország politikai és gazdasági viszonyairól.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4301. címszó a lexikon => 770. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14301.htm

CÍMSZÓ: Scherl

SZEMÉLYNÉV: Scherl Ervin

SZÓCIKK: Scherl Ervin, publicista, szül. Szombathelyen 1883. A budapesti, berlini és heidelbergi egyetemeken jogi és filozófiai tanulmányokat folytatott, majd hírlapíró lett. Előbb a Neues Pester Journal munkatársa volt, később néhány évig a Budapester Tagblattot szerkesztette, 1918. pedig a Pester Lloyd kötelékébe lépett. Jelenleg a bécsi Neue Freie Presse budapesti szerkesztője és nagy figyelmet keltő cikkekben tájékoztatja az osztrák világlapot Magyarország politikai és gazdasági viszonyairól.

14301.ht

CÍMSZÓ Scher

SZEMÉLYNÉV Scher Ervi

SZÓCIKK Scher Ervin publicista szül Szombathelye 1883 budapesti berlin é heidelberg egyetemeke jog é filozófia tanulmányoka folytatott maj hírlapír lett Előb Neue Peste Journa munkatárs volt későb néhán évi Budapeste Tagblatto szerkesztette 1918 pedi Peste Lloy kötelékéb lépett Jelenle bécs Neu Frei Press budapest szerkesztőj é nag figyelme kelt cikkekbe tájékoztatj a osztrá világlapo Magyarorszá politika é gazdaság viszonyairól

14301.h

CÍMSZ Sche

SZEMÉLYNÉ Sche Erv

SZÓCIK Sche Ervi publicist szü Szombathely 188 budapest berli heidelber egyetemek jo filozófi tanulmányok folytatot ma hírlapí let Elő Neu Pest Journ munkatár vol késő néhá év Budapest Tagblatt szerkesztett 191 ped Pest Llo köteléké lépet Jelenl béc Ne Fre Pres budapes szerkesztő na figyelm kel cikkekb tájékoztat osztr világlap Magyarorsz politik gazdasá viszonyairó

14301.

CÍMS Sch

SZEMÉLYN Sch Er

SZÓCI Sch Erv publicis sz Szombathel 18 budapes berl heidelbe egyeteme j filozóf tanulmányo folytato m hírlap le El Ne Pes Jour munkatá vo kés néh é Budapes Tagblat szerkesztet 19 pe Pes Ll kötelék lépe Jelen bé N Fr Pre budape szerkeszt n figyel ke cikkek tájékozta oszt világla Magyarors politi gazdas viszonyair

14301

CÍM Sc

SZEMÉLY Sc E

SZÓC Sc Er publici s Szombathe 1 budape ber heidelb egyetem filozó tanulmány folytat hírla l E N Pe Jou munkat v ké né Budape Tagbla szerkeszte 1 p Pe L kötelé lép Jele b F Pr budap szerkesz figye k cikke tájékozt osz világl Magyaror polit gazda viszonyai

1430

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S E public Szombath budap be heidel egyete filoz tanulmán folyta hírl P Jo munka k n Budap Tagbl szerkeszt P kötel lé Jel P buda szerkes figy cikk tájékoz os világ Magyaro poli gazd viszonya