14302.htm

CÍMSZÓ: Schermann

SZEMÉLYNÉV: Schermann Adolf

SZÓCIKK: Schermann Adolf, orvos, szül. Tétényben 1842., megh. Budapesten 1904 ápr. 28. Bécsben tanult s miután ott elnyert diplomáját nosztriflkáltatta, Budapesten telepedett meg, ahol 1878. tiszti főorvos-helyettes, 1897. pedig főorvos lett. A fertőtlenítő intézetek az ő adminisztrációjának eredményei. Művei közül a Test és egészségtan hat kiadást ért el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4302. címszó a lexikon => 770. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14302.htm

CÍMSZÓ: Schermann

SZEMÉLYNÉV: Schermann Adolf

SZÓCIKK: Schermann Adolf, orvos, szül. Tétényben 1842., megh. Budapesten 1904 ápr. 28. Bécsben tanult s miután ott elnyert diplomáját nosztriflkáltatta, Budapesten telepedett meg, ahol 1878. tiszti főorvos-helyettes, 1897. pedig főorvos lett. A fertőtlenítő intézetek az ő adminisztrációjának eredményei. Művei közül a Test és egészségtan hat kiadást ért el.

14302.ht

CÍMSZÓ Scherman

SZEMÉLYNÉV Scherman Adol

SZÓCIKK Scherman Adolf orvos szül Téténybe 1842. megh Budapeste 190 ápr 28 Bécsbe tanul miutá ot elnyer diplomájá nosztriflkáltatta Budapeste telepedet meg aho 1878 tiszt főorvos-helyettes 1897 pedi főorvo lett fertőtlenít intézete a adminisztrációjána eredményei Műve közü Tes é egészségta ha kiadás ér el

14302.h

CÍMSZ Scherma

SZEMÉLYNÉ Scherma Ado

SZÓCIK Scherma Adol orvo szü Tétényb 1842 meg Budapest 19 áp 2 Bécsb tanu miut o elnye diplomáj nosztriflkáltatt Budapest telepede me ah 187 tisz főorvos-helyette 189 ped főorv let fertőtlení intézet adminisztrációján eredménye Műv köz Te egészségt h kiadá é e

14302.

CÍMS Scherm

SZEMÉLYN Scherm Ad

SZÓCI Scherm Ado orv sz Tétény 184 me Budapes 1 á Bécs tan miu elny diplomá nosztriflkáltat Budapes teleped m a 18 tis főorvos-helyett 18 pe főor le fertőtlen intéze adminisztrációjá eredmény Mű kö T egészség kiad

14302

CÍM Scher

SZEMÉLY Scher A

SZÓC Scher Ad or s Tétén 18 m Budape Béc ta mi eln diplom nosztriflkálta Budape telepe 1 ti főorvos-helyet 1 p főo l fertőtle intéz adminisztrációj eredmén M k egészsé kia

1430

CÍ Sche

SZEMÉL Sche

SZÓ Sche A o Tété 1 Budap Bé t m el diplo nosztriflkált Budap telep t főorvos-helye fő fertőtl inté adminisztráció eredmé egészs ki