14306.htm

CÍMSZÓ: Schey

SZEMÉLYNÉV: Schey Géza

SZÓCIKK: Schey Géza nőgyógyász, szül. Nagyszentmihályon (Vas vm.) 1888 jan. 29. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte. Pár hónapig a bécsi Wertheim-klinikán, majd a Weiss Alice kórházban működött. 1922-ben a Zsidó-kórház segéd-, majd alorvosa volt. 1927 jún. 10 óta a Weiss Alice kórház osztályos főorvosa. A világháború alatt mint ezredorvos teljesített szolgálatot és megkapta a koronás arany érdemkeresztet a kardokkal. Folyóiratokban több szakcikket írt különösen a gyulladásos megbetegedések kezelési módjáról. Nagyobb tanulmánya: A lepény időszaki kezelésének története és mai állása.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4306. címszó a lexikon => 770. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14306.htm

CÍMSZÓ: Schey

SZEMÉLYNÉV: Schey Géza

SZÓCIKK: Schey Géza nőgyógyász, szül. Nagyszentmihályon Vas vm. 1888 jan. 29. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte. Pár hónapig a bécsi Wertheim-klinikán, majd a Weiss Alice kórházban működött. 1922-ben a Zsidó-kórház segéd-, majd alorvosa volt. 1927 jún. 10 óta a Weiss Alice kórház osztályos főorvosa. A világháború alatt mint ezredorvos teljesített szolgálatot és megkapta a koronás arany érdemkeresztet a kardokkal. Folyóiratokban több szakcikket írt különösen a gyulladásos megbetegedések kezelési módjáról. Nagyobb tanulmánya: A lepény időszaki kezelésének története és mai állása.

14306.ht

CÍMSZÓ Sche

SZEMÉLYNÉV Sche Géz

SZÓCIKK Sche Géz nőgyógyász szül Nagyszentmihályo Va vm 188 jan 29 Egyetem tanulmányai Budapeste é Bécsbe végezte Pá hónapi bécs Wertheim-klinikán maj Weis Alic kórházba működött 1922-be Zsidó-kórhá segéd- maj alorvos volt 192 jún 1 ót Weis Alic kórhá osztályo főorvosa világhábor alat min ezredorvo teljesítet szolgálato é megkapt koroná aran érdemkereszte kardokkal Folyóiratokba töb szakcikke ír különöse gyulladáso megbetegedése kezelés módjáról Nagyob tanulmánya lepén időszak kezeléséne történet é ma állása

14306.h

CÍMSZ Sch

SZEMÉLYNÉ Sch Gé

SZÓCIK Sch Gé nőgyógyás szü Nagyszentmihály V v 18 ja 2 Egyete tanulmánya Budapest Bécsb végezt P hónap béc Wertheim-kliniká ma Wei Ali kórházb működöt 1922-b Zsidó-kórh segéd ma alorvo vol 19 jú ó Wei Ali kórh osztály főorvos világhábo ala mi ezredorv teljesíte szolgálat megkap koron ara érdemkereszt kardokka Folyóiratokb tö szakcikk í különös gyulladás megbetegedés kezelé módjáró Nagyo tanulmány lepé idősza kezelésén történe m állás

14306.

CÍMS Sc

SZEMÉLYN Sc G

SZÓCI Sc G nőgyógyá sz Nagyszentmihál 1 j Egyet tanulmány Budapes Bécs végez hóna bé Wertheim-klinik m We Al kórház működö 1922- Zsidó-kór segé m alorv vo 1 j We Al kór osztál főorvo világháb al m ezredor teljesít szolgála megka koro ar érdemkeresz kardokk Folyóiratok t szakcik különö gyulladá megbetegedé kezel módjár Nagy tanulmán lep idősz kezelésé történ állá

14306

CÍM S

SZEMÉLY S

SZÓC S nőgyógy s Nagyszentmihá Egye tanulmán Budape Béc vége hón b Wertheim-klini W A kórhá működ 1922 Zsidó-kó seg alor v W A kó osztá főorv világhá a ezredo teljesí szolgál megk kor a érdemkeres kardok Folyóirato szakci külön gyullad megbeteged keze módjá Nag tanulmá le idős kezelés törté áll

1430SZEMÉL

SZÓ nőgyóg Nagyszentmih Egy tanulmá Budap Bé vég hó Wertheim-klin kórh műkö 192 Zsidó-k se alo k oszt főor világh ezred teljes szolgá meg ko érdemkere kardo Folyóirat szakc külö gyulla megbetege kez módj Na tanulm l idő kezelé tört ál