14308.htm

CÍMSZÓ: Schick

SZEMÉLYNÉV: Schick Ábrahám

SZÓCIKK: "Schick Ábrahám, győri rabbi, megh. u. o. 1850-ben, 24 évi működés után. Előzőleg Prerau, Mislic és Baladin községekben működött, míg a győri hitközség meg nem hívta. Leszármazottja volt a híres Heller Lipman rabbinak, a Tószefósz Jomtóv szerzőjének. S. jelentékeny talmudtudós volt, akit a Chaszam Szófer is említ. (V. ö. Reich, Besz-Él II. és Stein, Magyar Rabbik.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4308. címszó a lexikon => 771. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14308.htm

CÍMSZÓ: Schick

SZEMÉLYNÉV: Schick Ábrahám

SZÓCIKK: Schick Ábrahám, győri rabbi, megh. u. o. 1850-ben, 24 évi működés után. Előzőleg Prerau, Mislic és Baladin községekben működött, míg a győri hitközség meg nem hívta. Leszármazottja volt a híres Heller Lipman rabbinak, a Tószefósz Jomtóv szerzőjének. S. jelentékeny talmudtudós volt, akit a Chaszam Szófer is említ. V. ö. Reich, Besz-Él II. és Stein, Magyar Rabbik.

14308.ht

CÍMSZÓ Schic

SZEMÉLYNÉV Schic Ábrahá

SZÓCIKK Schic Ábrahám győr rabbi megh u o 1850-ben 2 év működé után Előzőle Prerau Misli é Baladi községekbe működött mí győr hitközsé me ne hívta Leszármazottj vol híre Helle Lipma rabbinak Tószefós Jomtó szerzőjének S jelentéken talmudtudó volt aki Chasza Szófe i említ V ö Reich Besz-É II é Stein Magya Rabbik

14308.h

CÍMSZ Schi

SZEMÉLYNÉ Schi Ábrah

SZÓCIK Schi Ábrahá győ rabb meg 1850-be é működ utá Előzől Prera Misl Balad községekb működöt m győ hitközs m n hívt Leszármazott vo hír Hell Lipm rabbina Tószefó Jomt szerzőjéne jelentéke talmudtud vol ak Chasz Szóf emlí Reic Besz- I Stei Magy Rabbi

14308.

CÍMS Sch

SZEMÉLYN Sch Ábra

SZÓCI Sch Ábrah gy rab me 1850-b műkö ut Előző Prer Mis Bala községek működö gy hitköz hív Leszármazot v hí Hel Lip rabbin Tószef Jom szerzőjén jelenték talmudtu vo a Chas Szó eml Rei Besz Ste Mag Rabb

14308

CÍM Sc

SZEMÉLY Sc Ábr

SZÓC Sc Ábra g ra m 1850- műk u Előz Pre Mi Bal községe működ g hitkö hí Leszármazo h He Li rabbi Tósze Jo szerzőjé jelenté talmudt v Cha Sz em Re Bes St Ma Rab

1430

CÍ S

SZEMÉL S Áb

SZÓ S Ábr r 1850 mű Elő Pr M Ba község műkö hitk h Leszármaz H L rabb Tósz J szerzőj jelent talmud Ch S e R Be S M Ra