14310.htm

CÍMSZÓ: Schiff

SZEMÉLYNÉV: Schiff Ervin

SZÓCIKK: Schiff Ervin, orvostanár, szül. Bihar-Diószegen 1891 szept. 22. S. Ernö(l. o.) fia. Egyetemi tanulmányait jórészt Németországban végezte, ahol mint 22 éves ifjú tűnt fel a gyermekgyógyászati kongresszuson tartott előadásával. 1919-ben Feer professzor klinikáján dolgozott Zürichben, de u. a. év szept.-ben Czerny professzor mellé került Berlinbe. Alig két évi berlini működése után docense lett az egyetemnek, három évvel később nyilvános rk. professzornak nevezték ki. 1927-ben hat hónapon át észak-amerikai egyetemeken tanított. Önálló, tudományos kutatásokon alapuló dolgozatainak száma meghaladja a százat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4310. címszó a lexikon => 771. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14310.htm

CÍMSZÓ: Schiff

SZEMÉLYNÉV: Schiff Ervin

SZÓCIKK: Schiff Ervin, orvostanár, szül. Bihar-Diószegen 1891 szept. 22. S. Ernö l. o. fia. Egyetemi tanulmányait jórészt Németországban végezte, ahol mint 22 éves ifjú tűnt fel a gyermekgyógyászati kongresszuson tartott előadásával. 1919-ben Feer professzor klinikáján dolgozott Zürichben, de u. a. év szept.-ben Czerny professzor mellé került Berlinbe. Alig két évi berlini működése után docense lett az egyetemnek, három évvel később nyilvános rk. professzornak nevezték ki. 1927-ben hat hónapon át észak-amerikai egyetemeken tanított. Önálló, tudományos kutatásokon alapuló dolgozatainak száma meghaladja a százat.

14310.ht

CÍMSZÓ Schif

SZEMÉLYNÉV Schif Ervi

SZÓCIKK Schif Ervin orvostanár szül Bihar-Diószege 189 szept 22 S Ern l o fia Egyetem tanulmányai jórész Németországba végezte aho min 2 éve ifj tűn fe gyermekgyógyászat kongresszuso tartot előadásával 1919-be Fee professzo klinikájá dolgozot Zürichben d u a é szept.-be Czern professzo mell kerül Berlinbe Ali ké év berlin működés utá docens let a egyetemnek háro évve későb nyilváno rk professzorna nevezté ki 1927-be ha hónapo á észak-amerika egyetemeke tanított Önálló tudományo kutatásoko alapul dolgozataina szám meghaladj százat

14310.h

CÍMSZ Schi

SZEMÉLYNÉ Schi Erv

SZÓCIK Schi Ervi orvostaná szü Bihar-Diószeg 18 szep 2 Er fi Egyete tanulmánya jórés Németországb végezt ah mi év if tű f gyermekgyógyásza kongresszus tarto előadásáva 1919-b Fe professz klinikáj dolgozo Zürichbe szept.-b Czer professz mel kerü Berlinb Al k é berli működé ut docen le egyetemne hár évv késő nyilván r professzorn nevezt k 1927-b h hónap észak-amerik egyetemek tanítot Önáll tudomány kutatások alapu dolgozatain szá meghalad száza

14310.

CÍMS Sch

SZEMÉLYN Sch Er

SZÓCI Sch Erv orvostan sz Bihar-Diósze 1 sze E f Egyet tanulmány jóré Németország végez a m é i t gyermekgyógyász kongresszu tart előadásáv 1919- F profess kliniká dolgoz Zürichb szept.- Cze profess me ker Berlin A berl működ u doce l egyetemn há év kés nyilvá professzor nevez 1927- hóna észak-ameri egyeteme taníto Önál tudomán kutatáso alap dolgozatai sz meghala száz

14310

CÍM Sc

SZEMÉLY Sc E

SZÓC Sc Er orvosta s Bihar-Diósz sz Egye tanulmán jór Németorszá vége gyermekgyógyás kongressz tar előadásá 1919 profes klinik dolgo Zürich szept. Cz profes m ke Berli ber műkö doc egyetem h é ké nyilv professzo neve 1927 hón észak-amer egyetem tanít Öná tudomá kutatás ala dolgozata s meghal szá

1431

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S E orvost Bihar-Diós s Egy tanulmá jó Németorsz vég gyermekgyógyá kongress ta előadás 191 profe klini dolg Züric szept C profe k Berl be műk do egyete k nyil professz nev 192 hó észak-ame egyete taní Ön tudom kutatá al dolgozat megha sz