14311.htm

CÍMSZÓ: Schiff

SZEMÉLYNÉV: Schiff Kálmán

SZÓCIKK: Schiff Kálmán, orvos, szül. Hunfalván 1865. Előbb Nothnagel és Stellwag tanárok oldalán működött, majd a marienbadi szanatórium első asszisztense lett, később Budapesten orvosi szakrendelőt nyitott. Tudományos cikkei a.bécsi orvosi lapokban, továbbá a Pester med. chirurg. Pressében jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4311. címszó a lexikon => 771. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14311.htm

CÍMSZÓ: Schiff

SZEMÉLYNÉV: Schiff Kálmán

SZÓCIKK: Schiff Kálmán, orvos, szül. Hunfalván 1865. Előbb Nothnagel és Stellwag tanárok oldalán működött, majd a marienbadi szanatórium első asszisztense lett, később Budapesten orvosi szakrendelőt nyitott. Tudományos cikkei a.bécsi orvosi lapokban, továbbá a Pester med. chirurg. Pressében jelentek meg.

14311.ht

CÍMSZÓ Schif

SZEMÉLYNÉV Schif Kálmá

SZÓCIKK Schif Kálmán orvos szül Hunfalvá 1865 Előb Nothnage é Stellwa tanáro oldalá működött maj marienbad szanatóriu els asszisztens lett későb Budapeste orvos szakrendelő nyitott Tudományo cikke a.bécs orvos lapokban tovább Peste med chirurg Pressébe jelente meg

14311.h

CÍMSZ Schi

SZEMÉLYNÉ Schi Kálm

SZÓCIK Schi Kálmá orvo szü Hunfalv 186 Elő Nothnag Stellw tanár oldal működöt ma marienba szanatóri el assziszten let késő Budapest orvo szakrendel nyitot Tudomány cikk a.béc orvo lapokba továb Pest me chirur Presséb jelent me

14311.

CÍMS Sch

SZEMÉLYN Sch Kál

SZÓCI Sch Kálm orv sz Hunfal 18 El Nothna Stell taná olda működö m marienb szanatór e assziszte le kés Budapes orv szakrende nyito Tudomán cik a.bé orv lapokb tová Pes m chiru Pressé jelen m

14311

CÍM Sc

SZEMÉLY Sc Ká

SZÓC Sc Kál or s Hunfa 1 E Nothn Stel tan old működ marien szanató assziszt l ké Budape or szakrend nyit Tudomá ci a.b or lapok tov Pe chir Press jele

1431

CÍ S

SZEMÉL S K

SZÓ S Ká o Hunf Noth Ste ta ol műkö marie szanat asszisz k Budap o szakren nyi Tudom c a. o lapo to P chi Pres jel