14312.htm

CÍMSZÓ: Schiff

SZEMÉLYNÉV: Schiff Ödön

SZÓCIKK: Schiff Ödön, hegedűművész, S. Ernő fia, szül. Nagyváradon. Jogot végzett. Művészi oklevelét kitüntetéssel szerezte meg a brüsszeli konzervatóriumon. Egyideig tagja volt a Roth- Schiff kvartettnek Berlinben. Parisban és a nyugati városokban adott koncertjeit a sajtó nagy elismeréssel fogadta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4312. címszó a lexikon => 771. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14312.htm

CÍMSZÓ: Schiff

SZEMÉLYNÉV: Schiff Ödön

SZÓCIKK: Schiff Ödön, hegedűművész, S. Ernő fia, szül. Nagyváradon. Jogot végzett. Művészi oklevelét kitüntetéssel szerezte meg a brüsszeli konzervatóriumon. Egyideig tagja volt a Roth- Schiff kvartettnek Berlinben. Parisban és a nyugati városokban adott koncertjeit a sajtó nagy elismeréssel fogadta.

14312.ht

CÍMSZÓ Schif

SZEMÉLYNÉV Schif Ödö

SZÓCIKK Schif Ödön hegedűművész S Ern fia szül Nagyváradon Jogo végzett Művész oklevelé kitüntetésse szerezt me brüsszel konzervatóriumon Egyidei tagj vol Roth Schif kvartettne Berlinben Parisba é nyugat városokba adot koncertjei sajt nag elismerésse fogadta

14312.h

CÍMSZ Schi

SZEMÉLYNÉ Schi Öd

SZÓCIK Schi Ödö hegedűművés Er fi szü Nagyvárado Jog végzet Művés oklevel kitüntetéss szerez m brüssze konzervatóriumo Egyide tag vo Rot Schi kvartettn Berlinbe Parisb nyuga városokb ado koncertje saj na elismeréss fogadt

14312.

CÍMS Sch

SZEMÉLYN Sch Ö

SZÓCI Sch Öd hegedűművé E f sz Nagyvárad Jo végze Művé okleve kitüntetés szere brüssz konzervatórium Egyid ta v Ro Sch kvartett Berlinb Paris nyug városok ad koncertj sa n elismerés fogad

14312

CÍM Sc

SZEMÉLY Sc

SZÓC Sc Ö hegedűműv s Nagyvára J végz Műv oklev kitünteté szer brüss konzervatóriu Egyi t R Sc kvartet Berlin Pari nyu városo a koncert s elismeré foga

1431

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S hegedűmű Nagyvár vég Mű okle kitüntet sze brüs konzervatóri Egy S kvarte Berli Par ny város koncer elismer fog