14314.htm

CÍMSZÓ: Schiffer

SZEMÉLYNÉV: Schiffer Artúr

SZÓCIKK: Schiffer Artúr, festő, szül. Eszéken 1885. S. Adolf testvéröccse. Budapesten a Képzőművészeti Fő­ iskolán és Parisban tanult. A Műcsarnok 1917-iki tárlatán és a Művészház 1914-iki kiállításán szerepelt (Csendélet, Hölgy boával). Főleg arcképeket (Buttykay Ákos, Fónagy Béla író), továbbá tájképeket fest. A háború óta Eszéken él.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4314. címszó a lexikon => 771. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14314.htm

CÍMSZÓ: Schiffer

SZEMÉLYNÉV: Schiffer Artúr

SZÓCIKK: Schiffer Artúr, festő, szül. Eszéken 1885. S. Adolf testvéröccse. Budapesten a Képzőművészeti Fő­ iskolán és Parisban tanult. A Műcsarnok 1917-iki tárlatán és a Művészház 1914-iki kiállításán szerepelt Csendélet, Hölgy boával . Főleg arcképeket Buttykay Ákos, Fónagy Béla író , továbbá tájképeket fest. A háború óta Eszéken él.

14314.ht

CÍMSZÓ Schiffe

SZEMÉLYNÉV Schiffe Artú

SZÓCIKK Schiffe Artúr festő szül Eszéke 1885 S Adol testvéröccse Budapeste Képzőművészet F iskolá é Parisba tanult Műcsarno 1917-ik tárlatá é Művészhá 1914-ik kiállításá szerepel Csendélet Hölg boáva Főle arcképeke Buttyka Ákos Fónag Bél ír tovább tájképeke fest hábor ót Eszéke él

14314.h

CÍMSZ Schiff

SZEMÉLYNÉ Schiff Art

SZÓCIK Schiff Artú fest szü Eszék 188 Ado testvéröccs Budapest Képzőművésze iskol Parisb tanul Műcsarn 1917-i tárlat Művészh 1914-i kiállítás szerepe Csendéle Höl boáv Fől arcképek Buttyk Áko Fóna Bé í továb tájképek fes hábo ó Eszék é

14314.

CÍMS Schif

SZEMÉLYN Schif Ar

SZÓCI Schif Art fes sz Eszé 18 Ad testvéröcc Budapes Képzőművész isko Paris tanu Műcsar 1917- tárla Művész 1914- kiállítá szerep Csendél Hö boá Fő arcképe Butty Ák Fón B tová tájképe fe háb Eszé

14314

CÍM Schi

SZEMÉLY Schi A

SZÓC Schi Ar fe s Esz 1 A testvéröc Budape Képzőművés isk Pari tan Műcsa 1917 tárl Művés 1914 kiállít szere Csendé H bo F arckép Butt Á Fó tov tájkép f há Esz

1431

CÍ Sch

SZEMÉL Sch

SZÓ Sch A f Es testvérö Budap Képzőművé is Par ta Műcs 191 tár Művé 191 kiállí szer Csend b arcké But F to tájké h Es