14316.htm

CÍMSZÓ: Schiller

SZEMÉLYNÉV: Schiller Bódog

SZÓCIKK: "Schiller, 1. Bódog, jogtörténész, S. Zsigmond fia. szül. Pozsonyban 1877 febr. 9., megh. Budapesten 1914 jan. 29. Budapesten és több külföldi egyetemen tanult s már akkor feltűnt Az örökös főrendiség eredete c munkájával. Tanulmányai végeztével törvényszéki bíró és a jogtörténelem egyetemi magántanára lett. Lefordította Timon Magyar alkotmány- és jogtörténetét németre. Nagyobb müvei: A hármaskönyv jogforrástana (1902); A pragmatica sanctio és a házi törvények (1903)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4316. címszó a lexikon => 771. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14316.htm

CÍMSZÓ: Schiller

SZEMÉLYNÉV: Schiller Bódog

SZÓCIKK: Schiller, 1. Bódog, jogtörténész, S. Zsigmond fia. szül. Pozsonyban 1877 febr. 9., megh. Budapesten 1914 jan. 29. Budapesten és több külföldi egyetemen tanult s már akkor feltűnt Az örökös főrendiség eredete c munkájával. Tanulmányai végeztével törvényszéki bíró és a jogtörténelem egyetemi magántanára lett. Lefordította Timon Magyar alkotmány- és jogtörténetét németre. Nagyobb müvei: A hármaskönyv jogforrástana 1902 ; A pragmatica sanctio és a házi törvények 1903 .

14316.ht

CÍMSZÓ Schille

SZEMÉLYNÉV Schille Bódo

SZÓCIKK Schiller 1 Bódog jogtörténész S Zsigmon fia szül Pozsonyba 187 febr 9. megh Budapeste 191 jan 29 Budapeste é töb külföld egyeteme tanul má akko feltűn A örökö főrendisé eredet munkájával Tanulmánya végeztéve törvényszék bír é jogtörténele egyetem magántanár lett Lefordított Timo Magya alkotmány é jogtörténeté németre Nagyob müvei hármasköny jogforrástan 190 pragmatic sancti é ház törvénye 190

14316.h

CÍMSZ Schill

SZEMÉLYNÉ Schill Bód

SZÓCIK Schille Bódo jogtörténés Zsigmo fi szü Pozsonyb 18 feb 9 meg Budapest 19 ja 2 Budapest tö külföl egyetem tanu m akk feltű örök főrendis erede munkájáva Tanulmány végeztév törvényszé bí jogtörténel egyete magántaná let Lefordítot Tim Magy alkotmán jogtörténet németr Nagyo müve hármaskön jogforrásta 19 pragmati sanct há törvény 19

14316.

CÍMS Schil

SZEMÉLYN Schil Bó

SZÓCI Schill Bód jogtörténé Zsigm f sz Pozsony 1 fe me Budapes 1 j Budapes t külfö egyete tan ak felt örö főrendi ered munkájáv Tanulmán végezté törvénysz b jogtörténe egyet magántan le Lefordíto Ti Mag alkotmá jogtörténe német Nagy müv hármaskö jogforrást 1 pragmat sanc h törvén 1

14316

CÍM Schi

SZEMÉLY Schi B

SZÓC Schil Bó jogtörtén Zsig s Pozson f m Budape Budape külf egyet ta a fel ör főrend ere munkájá Tanulmá végezt törvénys jogtörtén egye magánta l Lefordít T Ma alkotm jogtörtén néme Nag mü hármask jogforrás pragma san törvé

1431

CÍ Sch

SZEMÉL Sch

SZÓ Schi B jogtörté Zsi Pozso Budap Budap kül egye t fe ö főren er munkáj Tanulm végez törvény jogtörté egy magánt Lefordí M alkot jogtörté ném Na m hármas jogforrá pragm sa törv