14317.htm

CÍMSZÓ: Schiller

SZEMÉLYNÉV: Schiller Henrik

SZÓCIKK: Schiller Henrik, ügyvéd és hírlapíró, szül. Ógyallán 1851 aug. 6., megh. Budapesten 1924 nov. 19. Ügyvéd lett, majd a belügyminisztériumba osztották be. Állandó hírlapírói tevékenységet is fejtett ki, előbb a Magyar Újságban, majd a bátyja által szerkesztett Pester Lloydban, amelynek egyik főmunkatársa lett. Számos kitűnő tanulmányt és cikksorozatot írt a bűnvádi eljárásról és az agrárreformról. Ezek könyvalakban is megjelentek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4317. címszó a lexikon => 771. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14317.htm

CÍMSZÓ: Schiller

SZEMÉLYNÉV: Schiller Henrik

SZÓCIKK: Schiller Henrik, ügyvéd és hírlapíró, szül. Ógyallán 1851 aug. 6., megh. Budapesten 1924 nov. 19. Ügyvéd lett, majd a belügyminisztériumba osztották be. Állandó hírlapírói tevékenységet is fejtett ki, előbb a Magyar Újságban, majd a bátyja által szerkesztett Pester Lloydban, amelynek egyik főmunkatársa lett. Számos kitűnő tanulmányt és cikksorozatot írt a bűnvádi eljárásról és az agrárreformról. Ezek könyvalakban is megjelentek.

14317.ht

CÍMSZÓ Schille

SZEMÉLYNÉV Schille Henri

SZÓCIKK Schille Henrik ügyvé é hírlapíró szül Ógyallá 185 aug 6. megh Budapeste 192 nov 19 Ügyvé lett maj belügyminisztériumb osztottá be Álland hírlapíró tevékenysége i fejtet ki előb Magya Újságban maj bátyj álta szerkesztet Peste Lloydban amelyne egyi főmunkatárs lett Számo kitűn tanulmány é cikksorozato ír bűnvád eljárásró é a agrárreformról Eze könyvalakba i megjelentek

14317.h

CÍMSZ Schill

SZEMÉLYNÉ Schill Henr

SZÓCIK Schill Henri ügyv hírlapír szü Ógyall 18 au 6 meg Budapest 19 no 1 Ügyv let ma belügyminisztérium osztott b Állan hírlapír tevékenység fejte k elő Magy Újságba ma báty ált szerkeszte Pest Lloydba amelyn egy főmunkatár let Szám kitű tanulmán cikksorozat í bűnvá eljárásr agrárreformró Ez könyvalakb megjelente

14317.

CÍMS Schil

SZEMÉLYN Schil Hen

SZÓCI Schil Henr ügy hírlapí sz Ógyal 1 a me Budapes 1 n Ügy le m belügyminisztériu osztot Álla hírlapí tevékenysé fejt el Mag Újságb m bát ál szerkeszt Pes Lloydb amely eg főmunkatá le Szá kit tanulmá cikksoroza bűnv eljárás agrárreformr E könyvalak megjelent

14317

CÍM Schi

SZEMÉLY Schi He

SZÓC Schi Hen üg hírlap s Ógya m Budape Üg l belügyminisztéri oszto Áll hírlap tevékenys fej e Ma Újság bá á szerkesz Pe Lloyd amel e főmunkat l Sz ki tanulm cikksoroz bűn eljárá agrárreform könyvala megjelen

1431

CÍ Sch

SZEMÉL Sch H

SZÓ Sch He ü hírla Ógy Budap Ü belügyminisztér oszt Ál hírla tevékeny fe M Újsá b szerkes P Lloy ame főmunka S k tanul cikksoro bű eljár agrárrefor könyval megjele