14320.htm

CÍMSZÓ: Schlafgroschen

SZÓCIKK: Schlafgroschen. Egy tallér vámpénz volt, amit 1686 után minden olyan Pesten átutazó zsidó tartozott fizetni, aki a városban töltötte az éjszakát. Idővel az egy tallért három krajcárra, egy garasra szállította le a városi tanács. Csupán átutazásért harminc krajcárt kellett fizetni. Ezidőben, kb. egy századon át nem lakott zsidó Pesten.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4320. címszó a lexikon => 772. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14320.htm

CÍMSZÓ: Schlafgroschen

SZÓCIKK: Schlafgroschen. Egy tallér vámpénz volt, amit 1686 után minden olyan Pesten átutazó zsidó tartozott fizetni, aki a városban töltötte az éjszakát. Idővel az egy tallért három krajcárra, egy garasra szállította le a városi tanács. Csupán átutazásért harminc krajcárt kellett fizetni. Ezidőben, kb. egy századon át nem lakott zsidó Pesten.

14320.ht

CÍMSZÓ Schlafgrosche

SZÓCIKK Schlafgroschen Eg tallé vámpén volt ami 168 utá minde olya Peste átutaz zsid tartozot fizetni ak városba töltött a éjszakát Időve a eg tallér háro krajcárra eg garasr szállított l város tanács Csupá átutazásér harmin krajcár kellet fizetni Ezidőben kb eg százado á ne lakot zsid Pesten

14320.h

CÍMSZ Schlafgrosch

SZÓCIK Schlafgrosche E tall vámpé vol am 16 ut mind oly Pest átuta zsi tartozo fizetn a városb töltöt éjszaká Időv e tallé hár krajcárr e garas szállítot váro tanác Csup átutazásé harmi krajcá kelle fizetn Ezidőbe k e század n lako zsi Peste

14320.

CÍMS Schlafgrosc

SZÓCI Schlafgrosch tal vámp vo a 1 u min ol Pes átut zs tartoz fizet város töltö éjszak Idő tall há krajcár gara szállíto vár taná Csu átutazás harm krajc kell fizet Ezidőb száza lak zs Pest

14320

CÍM Schlafgros

SZÓC Schlafgrosc ta vám v mi o Pe átu z tarto fize váro tölt éjsza Id tal h krajcá gar szállít vá tan Cs átutazá har kraj kel fize Ezidő száz la z Pes

1432

CÍ Schlafgro

SZÓ Schlafgros t vá m P át tart fiz vár töl éjsz I ta krajc ga szállí v ta C átutaz ha kra ke fiz Ezid szá l Pe