14321.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Ferdinánd

SZÓCIKK: "Schlesinger, 1. Ferdinánd, hírlapíró, szül. Budapesten 1830 aug. 16., megh. 1889 márc. 6. A szabadságharcban honvéd volt, majd Mexik­ban, később Nicaraguában ezredes és várparancsnok lett. Alapítója volt a San-Francisco Journal c. német napilapnak s munkatársa a New Yorker Staatszeiumgnak. Később Bécsben telepedett le, ahol több lapot szerkesztett ily címeken: Böse Zungen, Lasterschule, Illustrierte Plaudereien. Müvei: Die letzten Tagé des ungarischen Auf-standes(l850); Sechs Monate in Vidise (1850)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4321. címszó a lexikon => 772. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14321.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Ferdinánd

SZÓCIKK: Schlesinger, 1. Ferdinánd, hírlapíró, szül. Budapesten 1830 aug. 16., megh. 1889 márc. 6. A szabadságharcban honvéd volt, majd Mexik­ban, később Nicaraguában ezredes és várparancsnok lett. Alapítója volt a San-Francisco Journal c. német napilapnak s munkatársa a New Yorker Staatszeiumgnak. Később Bécsben telepedett le, ahol több lapot szerkesztett ily címeken: Böse Zungen, Lasterschule, Illustrierte Plaudereien. Müvei: Die letzten Tagé des ungarischen Auf-standes l850 ; Sechs Monate in Vidise 1850 .

14321.ht

CÍMSZÓ Schlesinge

SZEMÉLYNÉV Schlesinge Ferdinán

SZÓCIKK Schlesinger 1 Ferdinánd hírlapíró szül Budapeste 183 aug 16. megh 188 márc 6 szabadságharcba honvé volt maj Mexik­ban későb Nicaraguába ezrede é várparancsno lett Alapítój vol San-Francisc Journa c néme napilapna munkatárs Ne Yorke Staatszeiumgnak Későb Bécsbe telepedet le aho töb lapo szerkesztet il címeken Bös Zungen Lasterschule Illustriert Plaudereien Müvei Di letzte Tag de ungarische Auf-stande l85 Sech Monat i Vidis 185

14321.h

CÍMSZ Schlesing

SZEMÉLYNÉ Schlesing Ferdiná

SZÓCIK Schlesinge Ferdinán hírlapír szü Budapest 18 au 16 meg 18 már szabadságharcb honv vol ma Mexik­ba késő Nicaraguáb ezred várparancsn let Alapító vo San-Francis Journ ném napilapn munkatár N York Staatszeiumgna Késő Bécsb telepede l ah tö lap szerkeszte i címeke Bö Zunge Lasterschul Illustrier Plaudereie Müve D letzt Ta d ungarisch Auf-stand l8 Sec Mona Vidi 18

14321.

CÍMS Schlesin

SZEMÉLYN Schlesin Ferdin

SZÓCI Schlesing Ferdiná hírlapí sz Budapes 1 a 1 me 1 má szabadságharc hon vo m Mexik­b kés Nicaraguá ezre várparancs le Alapít v San-Franci Jour né napilap munkatá Yor Staatszeiumgn Kés Bécs teleped a t la szerkeszt címek B Zung Lasterschu Illustrie Plauderei Müv letz T ungarisc Auf-stan l Se Mon Vid 1

14321

CÍM Schlesi

SZEMÉLY Schlesi Ferdi

SZÓC Schlesin Ferdin hírlap s Budape m m szabadsághar ho v Mexik­ ké Nicaragu ezr várparanc l Alapí San-Franc Jou n napila munkat Yo Staatszeiumg Ké Béc telepe l szerkesz címe Zun Lastersch Illustri Plaudere Mü let ungaris Auf-sta S Mo Vi

1432

CÍ Schles

SZEMÉL Schles Ferd

SZÓ Schlesi Ferdi hírla Budap szabadságha h Mexi k Nicarag ez várparan Alap San-Fran Jo napil munka Y Staatszeium K Bé telep szerkes cím Zu Lastersc Illustr Plauder M le ungari Auf-st M V